THE FLOATING BUOYS ON THE IMMENSE LIFE STREAM…

NHỮNG CHIẾC PHAO ĐỜI TRÊN DÒNG BÁT NGÁT
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội thương tặng Người Di Cư VN)

Người Tỵ Nạn, Di Cư, trên Dòng khắc-khoải..
Tìm Bến nào để ghé được an toàn?
Họ thoát ra từ hoàn cảnh tối tăm..
Vô hi vọng trong môi trường bất hạnh,
Chung quanh Họ thấy toàn là thù địch?
Từ nhu cầu sinh lý đến tư duy..
Họ bỗng nhiên bị nhào-nặn, xếp-loại, giai-cấp đấu-tranh..
Môi-sinh ấy bỗng trở thành một thí-điểm?
Có thể là một mô hình nhóm Tù Cải Tạo,
Có thể là một mô hình Kinh Tế tập trung,
Dạng Chính Trị xáo trộn giữa Anh Em?
Và Xáo Trộn nhiều Từng-Lớp hay thành-phần Lãnh-Đạo?
Muốn thoát ra, phải trở thành những <Phao Đời bát-ngát..>
Và Hướng Đời? của một Kiếp Chim Di?
Ngoảnh lại Đằng Sau, thất vọng não nề!
Một Kiếp Người xuống lên theo Ý Hệ!
Ngày hôm qua, Môi Trường đang lý tưởng?
Ngày hôm nay, Bát Gạo trắng không còn!
Chỉ vì Tư Tưởng khác biệt với môi trường?
Không hòa-hợp với Lập Trường hay Chính Sách?
Tại sao Người Dân buộc phải cùng Suy Nghĩ?
Tự Do đâu? trong Kiếp Sống Con Người?
Thuyền trôi xa Quê cũ, đến Bến nào?
Làm sao đây để Quân-Bình Tư-Duy & Cơm Áo?
Khả năng đâu mà Con Người phân tách?
Khi mà Cuộc-Sống Con Người thay-đổi Mầu-Sắc đây?
Từng Thế-Hệ Công Dân trong Dân-Tộc sẽ chơi vơi..
Trong khi đó, Văn-Hóa tan từng Mảng một?
Nạn-Nhân ấy tự nhiên thấy mình vô tội?
Chỉ vì không chấp nhận Sự Cưỡng-Bách Người?
Và theo tôi, Họ không muốn bỏ Tự-Do?
Một Quý Báu mà Tư Duy thụ đắc?
Vậy xin hỏi, những Người Xây Chế Độ?
Chế-Độ là gì mà Tất Cả buộc phải theo?
Đáy Tư Duy tôi, tôi vẫn tưởng Tự Do…
Là Đặc Quyền công bình mọi Công-Dân bình-đẳng?
Hệ-Lụy của những Làn-Sóng Di-Cư và Tỵ-Nạn..
Nguyên-Nhân chính là một Áp-Đặt Ý-Thức-Hệ tại Môi-Sinh?
Mà chính là những Khuyết-Điểm chúng phải cần?
Các Nhà Lãnh-Đạo đã tạo Chúng nên Điều-Chỉnh?
Đó mới là Tư-Duy chính của Dòng Tiến-Hóa?
Mà Chúng Ta cần để Xây-Dựng một Non-Sông?
Tự Do, Dân Chủ, Độc Lập, Nhân Quyền..
Mới Cất Cánh Bay vào Bầu Trời Tươi-Sáng?

Vanson
10/2013

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: