THE NOBEL PRIZE AND ITS NECESSARY DIRECTION

GIẢI NOBEL
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Đã nhiều lắm, bao nhiêu người được Giải?
Giải Nobel đã đóng góp những gì?
Cho Cánh Nghèo Đói Xã Hội, cả Bất Công?
Xem Hình Thức hơi có phần Trưởng Giả?
Kiến Thức rất cao, song không Thực Tế?
Bởi vì Giải này, Cải-Thiện Xã-Hội mông lung..
Những Hệ-Lụy, từ Chính-Trị, Kinh Tế, Lương Tâm?
Xung Đột Lợi-Quyền, Chiến-Tranh vẫn luôn tiếp diễn?
Chất-Lượng của Giải Nobel có cần Xét Lại?
Cùng Động-Lực Tiến Hóa cần biến đổi hơn?
Hãy nhìn Thế Sự trong suốt Năm Châu..
Mức Thăng Tiến của Tâm Hồn Nhân Loại?
Kỳ vọng Giải Nobel phải cần Xét Lại?
Và Đi Vào Đích Hướng của Địa Cầu?
Một Đích-Hướng Nhân Bản bền vững, dài lâu..
Mới hy-vọng cho Toàn-Cầu sự thái-hòa bền vững?
Theo Ý Tôi, Địa Cầu cần Hoàn Thiện,
Một Lương Tâm điều khiển Lối Tri Hành?
Giải Nobel trong Hướng Định bấp bênh..
Cần điều chỉnh Con Đường vào Phẩm Chất?
Chúc mừng những Ký Tài trong Quá-Khứ!
Đóng Góp nhiều, song Thế Giới Con Người..
Vẫn lênh đênh trong Hạnh Phúc mong manh?
Vì thế cho nên, Nó rất cần Cải-Thiện?
Sự Cố của Hoa-Kỳ đang Shutdown nguồn Nhân-Lực..
Biện Pháp chưa thành, chưa cần Giải Nobel?
Vì thế cho nên cần Thực-Tiễn hóa Giải Nobel?
Đưa vào Hướng Tiến, Thăng Hoa Nhân Loại?

Vanson Tran – 10/2013

NGUỒN THAM THẢO LIÊN HỆ:
http://dissidentvoice.org/2010/10/what-purpose-does-the-nobel-prize-serve/
http://www.huffingtonpost.com/…/nobel-prize-in-economics-winners_n_4096…‎
http://www.telegraph.co.uk
http://www.washingtonpost.com/…/the-economics-nobel-goes-to-eugene-fama-la…
http://www.slate.com/…/fama_hansen_and_shiller_split_economics_n…‎
http://www.ibtimes.com/american-economists-eugene-fama-robert-shiller-lars-…‎
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/…/press.html‎
http://www.cbc.ca/…/nobel-in-economics-to-eugene-fama-lars-peter-hansen-robe…
http://www.independent.co.uk
..

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: