THE CHEST GAME POSITION OF SOCIALIST VIETNAM TODAY

THẾ CỜ TRUNG MỸ & VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM
(Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội)

Mỹ đã bắt tay với Trung-Quốc từ 1970?
Hai nền Kinh-Tế đã giải quyết một Thế-Cờ?
Song, dù Kinh-Tế, vẫn có các Chiến-Lược Cạnh-Tranh?
Như Ta thấy Gần Đây, (Nước Cờ Đi) của Trung-Quốc?
Vẽ “Vùng Lưỡi Bò”, thêm Chính Sách Đầu-Tư gặm nhấm?
Miệng nói Đối-Tác Hòa-Bình, Phát-Triển Lạc-Phúc 5 châu?
Nhưng hễ Chiến-Lược KD Trung-Quốc đi đến đâu…
Chúng tạo nên Bất Quân-Bình & Không Chất-Lượng?
Những Căng-Thẳng với TQCS, nhiều Quốc-Gia va chạm..
Đang là một Đề Tài thời sự của Toàn Cầu?
Đã khá nhiều những Hội-Nghị Kinh-Tế ở Á-Châu..
Hay một số Không Gian đang tranh cãi..
Đối-diện chính vẫn là 2 Hổ-Vàng & Hổ-Xám?
Kinh-Tế Toàn-Cầu đúng, đang diễn-tiến các Thế Cờ?
Góc APEC, ASEAN, BRIC, G8, G20, AEO, TPP…
Ta đều thấy TQCS quan tâm và tham-dự?
Tại Biển-Đông, Thế-Cờ TQCS, tại sao nhiều Căng-Thẳng?
Chính là vì TQCS hối-hả, tham-vọng Thế Siêu-Cường?
Ở khắp nơi, mầu-sắc Tham-Vọng TQCS quá rõ rồi?
Từ lãnh vực Giao-Lưu, Đầu Tư và Trang Bị?
“Tập Đoàn TQCS” hôm nay tái dựng-xây cả Đền Khổng-Tử?
Nền Văn-Hóa Nhân-Văn, TQCS đã hủy-diệt, thời Mao?
Các “Yếu-Tố Vận-Hành” càng rõ nét trong Lục-Địa Trung-Hoa?
Ve Vuốt Dân-Tộc Tân Cương và Tây Tạng?
Nối-kết chặt-chẽ thêm các Quốc-Gia LMCS tăng Thuộc-Hạ?
Vẽ rõ ràng hơn một Thế Trận Cạnh-Tranh?
Chúng tôi nghĩ về Vị-Trí của một Việt-Nam?
Mà tiên-đoán thấy “Thế Đu Giây” giữa 2 Siêu-Cường Trung-Mỹ..
Vì Nhu-Cầu Kinh-Tế đang khẩn trương trong Hiện-Tại,
Ai cũng lo Phát-Triển và Bảo-Vệ Nồi Cơm,
Thế cho nên, một Việt-Nam sẽ rất bấp-bênh?
Trong cái thế Tốt-Biên, và Đu-Giây phải khéo?
Bao giờ Việt-Nam thoát ra được “Thế Đu Giây” ấy?
Sẽ còn tùy, Nền Văn-Hóa, phát-triển hay không?
Chất-lượng Tiến-Hóa trong Dạng Văn-Hóa vẫn đang mong..
Có Phù-Hợp với Trào-Lưu Văn-Hóa Toàn-Cầu, Tình Nhân-Bản?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.brookings.edu/research/papers/2013/01/bringing-beijing-back-in?cid=gADs_BBBS_Search-BBBS-BB-US_Beijing-China_20025869795&gclid=COLR27WIm7oCFUJlMgodDC0ABQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_the_United_States
http://www.hugheshubbard.com/attorneys/Pages/Resume.aspx?aid=263‎
http://www.hugheshubbard.com/attorneys/pages/Attorney.aspx?aid=275‎
http://www.hugheshubbard.com/attorneys/pages/Attorney.aspx?aid=275
http://www.x-rates.com/graph/‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: