COMPARING USA DEBTOR WITH FAMOUS VIETNAMESE DEBTOR CHUA CHOM!

MỘT KỲ LẠ, NỢ NHƯ CHÚA CHỔM LẠI LÀ MỸ
(Thơ Phiếm Luận, Kinh Tế, Xã Hội)

Xưa Chúa Chổm VN, vào đời Nhà Mạc,
Trước khi làm Vua, Chúa Chổm đã nổi danh,
Chổm ăn uống và biên nợ rất phân minh,
Hàng trăm Chủ Nợ vẫn thích cho Chổm nợ?
Quả thật, Tư Cách Phong Lưu của Chổm,
Làm nhiều Người tăm tiếng cũng cho Vay,
Nghe nói Chổm được làm Vua lúc sau này,
Chổm đã trả nợ Món Nào ra Món Đó!
Vì thế cho nên Ai cho Chổm Nợ..
Cũng hả hê và dễ dãi nhận lời!
Đến Hôm Nay Chúa Chổm Mỹ nổi danh!
Mỹ đã <Nợ Toàn Cầu>, tình bằng Mỹ-Kim, trên 16 Ức!
Tháng 10, 2013, tôi cố sưu-tầm Website Tin-Tức,
Mỹ đã nợ rất nhiều, liệt-kê tạm <10 Quốc-Gia…>
Đứng đầu Sổ là Mỹ hiện nợ <4140 tỷ của Toàn Dân>,
Thứ-tự tiếp theo là THCS 1260tỷ, Nhật 1150tỷ,
Đài Loan 295tỷ, Brazil 253 và Swtzeland 193tỷ,
Mỹ nợ 163tỷ của LB Nga, thêm 143tỷ <nợ HongKong>,
Lục-Xâm-Bảo 144tỷ và cũng nợ 142tỷ của Bruselle,
So với Chúa-Chổm, Mỹ cao hơn 1 bậc?
Có một Điều mà chính tôi không hiểu?
Công Nợ nhiều mà Mỹ vẫn được hoan-nghênh?
Có lẽ Chất Lượng Kinh Tế của Mỹ xưa nay..
Rất nổi danh về Lối Chi-Tiêu Bạt Mạng?
Trong khi đó thì Môn Kinh-Doanh, Khoa Học..
Rất Quân Bình theo Lý Thuyết Nhà Trường?
Mỹ đã là Trung-Tâm Điểm của Nền Kinh-Doanh?
Một Thị-Trường, mà Chất Lượng mang nhiều Yếu-Số?
Từ Nhật-Bản số 2, nay Cạnh-Tranh cùng TQ,
Như yếu dần, vì Kinh-Tế Mỹ nợ nần?
Nhiều Kinh-Tế-Gia đoán,Chúa Chổm Mỹ đang sa-lầy?
Chắc Những Con-Nợ buôc phải cho Hoa-Kỳ gia-hạn?
Vì Chúa Chổm Mỹ vãn nổi-danh Phần Tiêu-Thụ?
Thà Cho Vay mà Có Việc lại Hay?
Vì Mỹ vẫn là Thị-Trường cần-thiết, xét đến cùng?
Toàn Dân sẽ đói nều ngừng cho Mỹ Nợ?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO PHONG PHÚ CHO BÀI VIẾT:
Nợ như Chúa Chổm:
http://maxreading.com/sach-hay/giai-thich-thanh-ngu-tuc-ngu/no-nhu-chua-chom-25729.html
10 Nước cho Mỹ Vay Tiền:
http://www.howstuffworks.com/cristen-conger-author.htm
Đóng Cửa Chính Quyền gây Biểu Tình Phản Kháng của Dân Mỹ:
http://www.voanews.com/content/us-govt-shutdown-draws-array-of-protests/1768980.html

 

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: