THE FENG SHUI & THE HYPOTHESIS OF CHINA-JAPAN WAR

ĐỊA HÌNH PHONG THỦY TRONG CHIẾN TRANH TRUNG NHẬT?
(Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội)

Nước Trung Hoa có một môn Phong Thủy (Feng-shui)?
Xem ra khá hay, khi Bạn thấy đam-mê,
Ngày xửa xưa, thầy Địa Lý, Ông Tả Ao?
Trong Lịch Sử bảo Lão Thầy này siêu lắm?
Lão cưỡi Diều-bay trên Thăng-Long Thành nước Việt?
Và bây giờ chắc hẳn là phải Tầu-bay?
Thế mà Nước Tầu, môn Phong Thủy gần đây,
Phạm một Lỗi Nặng là Xây Đập Tam-Hiệp (Three George Dam)?
Địa-Hình cái Đập này & toàn Hồ Nước..
Rất Hiểm Nguy khi Chiến Sự xẩy ra?
Ý Kẻ-hèn này nói, chính là Cuộc-Chiến Nhật-Trung,
Đập mà bể, thì cả Toàn-Vùng Chết Ngập?
Chỉ cần một Đội Phi-Cơ Bom Năng Lượng…
Địch Quân rung đùi, sẽ Chiến Thắng Trung-Hoa?
Trong khi TQ-CS đang bành-trướng Biển Đông..
Lại Thách Thức Dân Phù Tang quá đáng?
Tạm làm một Điều Nghiên Viên, phân tích…
Độc-Giả sẽ nhìn mọi khía cạnh nếu Chiến-Tranh?
Trong một số Websites chg-tôi tham-khảo hôm nay..
Và sẽ thấy Đầu-Óc Bí, các Lãnh-Tụ TH-CS?
Xem qua 3 yếu tố: Thiên Thời, Nhân Hòa, Địa Lợi..
Chưa cái nào thuận lợi cho Dân-Tộc Trung-Hoa?
Nội-Bộ thì chưa đạt đến Hòa-Giải Tình Nhà?
Đối-Ngoại thì chưa có Đa-Số Nước khen Trung-Quốc?
Trung Quốc đang vi-phạm một dạng hình Nhân-Cách..
Bắt Nạt Nước Nghèo và Hống-Hách Nước Giầu?
Một Việt Nam, vài Tiểu Quốc & Phillipines?
Thách-thức Nhật và ngay Siêu Cường Mỹ?
TQ tuy giầu dư-dả Tiền đầu-tư vào Mỹ,
Song Thái-Độ kiêu-căng làm Quản-Trị sẽ trở-ngại nhiều?
Những Bạn Hàng nhiều Nước trên Toàn Cầu,
Đang Xích Lại tạo Liên-Minh ngăn Trung-Quốc?
Vùng Lưỡi Bò, Biển Thái Bình-Dương TQ vẽ..
Có lẽ quá tham-lam, như Đế-Quốc ngày xưa?
Tôi hi-vọng các Nhà Lãnh-Đạo Thế-Hệ Trẻ TH,
Hãy Thức Tỉnh và Khách Quan, Quan Sát!
Cuộc Chiến Tranh chưa xong, Chiến-Tranh Ý-Thức Hệ..
Chính Nó làm Tình Nhân-Bản TQ tẩu-hỏa nhập-ma?
Nếu TQ-CS hòa-giải Tình Dân-Tộc được với Đài-Loan..
Chg tôi nghĩ Kiến-Năng sẽ thăng-hoa trong Văn-Hóa?
Vì Ý-Nghĩa của dựng-xây Đập , mang tên Tam-Hơp,
Nó phải duyên-trường 3 yếu-số: THIÊN-THỜI, ĐỊA-LỢI, NHÂN-HÒA?

Vanson Tran – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ CHO BÀI VIẾT:
Môn Phong Thủy kiến văn tq:
http://www.infoplease.com/spot/fengshui1.html#ixzz2hk4lWYgJ
Giả Thuyết Chiến Tranh Trung Nhật:
http://peakoil.com/publicpolicy/dont-be-surprised-if-theres-a-war-between-japan-and-china-in-the-next-year
http://www.militaryphotos.net/forums/archive/index.php/t-192346.html
Điểm Chiến Lược của Đập Tam Hợp:
http://www.threegorgesprobe.org/pi/documents/three_gorges/yangtze/ch25.html
Khả Năng Hủy Diệt của Võ Khí Nguyên Tử:
http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/nuclear-arsenal-in-china-much-bigger-than-believed-says-expert-258565.html
Hỉnh Ảnh Chiến Lược liên hệ:
http://www.militaryphotos.net
http://www.threegorgesprobe.org/pi/documents/three_gorges/…/ch25.html 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: