DO WE NEED ANOTHER VIETNAM WAR?

CHÚNG TA CÓ CẦN MỘT CHIẾN TRANH VIETNAM II NỮA KHÔNG?
http://blogs.denverpost.com/captured/2010/04/30/captured-a-look-back-at-the-vietnam-war-on-the-35th-anniversary-of-the-fall-of-saigon/1781/
Hãy nói dùm tôi, các Nhà Lãnh Đạo…
Trái Đất này đã Khắc Khoải đủ chưa?
Cuộc Sống đau buồn, Thán Xác xác sơ!
Khi tôi trở lại những Ngày còn Chinh Chiến!
Chỉ là Khác Nhau trong Định Kiến?
Mà Con Người vẫn Chèn Ép lẫn nhau?
Hay là Quyền Lợi & Địa Vị cũng qua mau?
Khi mà Địa Cầu thêm một lần làm Nghĩa Địa!
Những Chết Chóc đã u buồn trong Thế Kỷ!
Nhiều Chúng Ta đã tan vỡ Gia Đình!
Và Họ Hàng đã Chia Rẽ bao năm?
Hay đã mất Quê Hương cùng Bè Bạn?
Một Đàn Trẻ Vô Gia Đình, Vô Tổ Quốc!
Vẫn lang thang một Kiếp Sống Lưu Vong!
Bạn làm gì để Chinh Chiến Huy Hoàng?
Khi Chôn Xác của Bạn Bè & Cha Mẹ?
Hay những Khuôn Mặt của Vợ Con chìm xuống?
Làn Sóng Vô Tình quét sạch Kiếp Thuyền Nhân?
Các Nhà Lãnh Đạo một Thế Kỷ đấu tranh…
Vẫn chưa mang lại Niềm Thái Hòa cho Nhân Loại?
Bạn đã xem hết chưa nhg Hình Ảnh chết?
Trong Website này, gửi Đánh Thức Lương Tâm?
Bạn hãy cùng tôi, cùng Góp Tiếng Vang?
Để những Tư Duy Con Người mau Thức Tỉnh!
Vì chỉ có Hòa Bình & Hòa Giải..
Thì Chúng Ta mới có Hạnh Phúc thôi!
Tình Nhân Bản đang Kêu Gọi Tâm Hồn!
Khi Lịch Sử đang vào Trang Tân Thế Kỳ?

Tran Vanson – 10/2013

XIN COI NGUỒN THAM KHẢO ĐẦU TRANG
& Chia Sẻ cùng Chúng Tôi Lới Kêu Gọi Hòa Binh!

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: