WHICH SUPERPOWER WILL BE THE CHAMP FOR OUR CIVILIZATION 2?

Siêu Cường Nào Sẽ Là Bá Chủ Tương Lai?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Gần như chúng ta đang học nhiều kinh-khủng?
Thời-đại toàn cầu và Điện-Toán đi quá mau…
Cả tỷ triệu ngàn, ngàn chữ tiêu mau?
Vào trong Internets địa cầu và là Mạng-Ảo?
Cũng từ Mạng-Ảo, Con Người nhiều Tiếp Cận?
Giá Trị Không-Gian sẽ thu hẹp lại dần?
Thông Tin Mạng-Ảo đang trở thành Tác Nhân?
Thằng nào hớ hênh, sẽ thành Thù Địch?
Nhiều Nước Độc Tài đang cố ngăn Internets?
Nhưng Họ quên rằng đang thời đại Văn-Minh?
Ví dụ như Anh-Ngữ, một ngôn-ngữ văn minh?
Vì chính Nó, mọi Chi Ngành đều học-hỏi?
Nên hiểu Chi, Ngành đây là những Phân-Tử?
Trong nhiều Tế-Bào hệ thống hóa của Địa-Cầu?
Có thể là Anh-Ngữ, là phương-tiện của Văn-Minh?
Nó đã dùng khá lâu trong Tiến-Trình Khoa-Học?
Không những vậy, mà cả trong ngành Kỹ-Thuật?
Hay Kinh Doanh, Văn Hóa mọi Giao Lưu?
Có bao giờ chúng minh hỏi Tại Sao?
Anh-Ngữ đã len vào làm vai trò quan-trọng?
Nó tiêu-biểu cho độ trình nền Văn-Minh đấy,
Và cũng do những Tuyển Chọn Thiên Nhiên?
Có một Nền Văn-Minh đã trải-nghiệm Sống Còn,
Ở hiện-đại, là Nền Văn-Minh đa ngành Khoa-Học?
Cái-Tâm của Nó, đang do Tây-Phương chế-ngự?
Siêu-Cường nào đã giữ Vai Bá-Chủ vừa qua?
Các Học-Giả đang Xét Nét Dữ-Kiện vào Tương-Lai?
Nền Văn-Minh 2, sẽ thế nào? khi suy-lý? (NVM2)
Có thể NVM2 là những Hành-Tinh hoàn-toàn mới?
Và Loài-Người sẽ bỡ-ngỡ như Chim-Chích vào Rừng?
Trong khi đó, Đời Sống Nhân-Loại của Địa-Cầu..
Họ vẫn tranh dành nhau vào Ngôi Bá-Chủ?
Còn Anh TQCS đang mon-men Con Đường vất-vả..
Tự hỏi Ngôn-Ngữ của mình, Thích-Ứng nổi chăng?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://bigthink.com/videos/will-mankind-destroy-itself
http://www.pearsonhighered.com/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205803504.pdf

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: