WHAT ARE THE 3 ACCORDS IN HEAVEN, IN LAND AND IN HUMAN BEINGS?

THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA TRONG HN TRUNG ƯƠNG 8?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Toàn cấp Lãnh Đạo ĐCSVN HNT Trung-Ương 8,
Đã họp xong và đúc kết thế nào?
Theo như phát-biểu của cựu ĐTá Lê Hồng-Hà,
Thì Bản Tóm-Lược chung chung ngài Tổng Thư-Ký,
Khó thể nhìn ra chi-tiết được 3 Góc-Cạnh?
Đó là Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa..
Hãy trải nghiệm lại Kinh-Nghiệm của Bác Hồ?
Cụ nói thế nào là Nhân-Hòa, Thiên-Thời, Địa-Lợi?
Đó là kỳ Khai Mạc lần thứ 5 Quân Sự?
Ở Kết-Luận, Cụ nói phải chú trọng Nhân Hòa?
Gần như Nó vẫn còn Giá Trị Hôm Nay?
Tôi vẫn nghĩ Lời Cụ hoàn toàn đúng!
Cuộc Cách-Mạng Tháng 8, thành-công do Yếu-Số đó?
Giải-Phóng Miền Nam, theo tôi, lại Thiếu Nhân-Hòa?
Thống Nhất Non Sông nếu Thiếu Nhân Hòa,
Thì Thù Địch vẫn còn, gồm Bất-Đồng Ý-Kiến?
Qua Giới Trí-Thức, Sinh Viên và Đảng-Viên nữa?
Là một dạng hình Non Nước Thiếu Nhân-Hòa?
Điển hình là Điều 4 Hiến-Pháp Quốc Gia?
Vẽ một Đặc-Quyền, to hơn Vùng Lưỡi-Bò vậy?
Cái Tham-Vọng của Bá-Quyền Biển Đông của THCS,
Vẫn chưa bằng Dạng Chế Ngự khắp Toàn Dân?
Kể cả Quyền Ruộng Đất Tư-Hữu Cá Nhân?
Nay Xung Công vào Quốc Doanh nắm giữ?
Nói Đổi Mới, XHCN hướng vào Thị-Trường Kinh-Tế?
Tư Hữu nửa vời mà Công Hữu cũng nửa vời?
Dạng Hành Sử ấy không thể có Nhân Hòa?
Ta hãy xem Đoàn Người Dân đang Khiếu-Kiện?
Nếu Nhân Hòa bắt đầu khuấy lên nhiều Dấu Hiệu,
Theo Bác Hồ, thì là lúc Điều-Chỉnh thôi?
Trí Tuệ Trị Nước cũng mang Yếu Tố Thiên-Thời?
Nhưng Nó biểu-hiện rõ qua Dạng Nhân-Hòa Quần-Chúng?
Nều Nhà Lãnh Đạo với cái Nhìn Gượng Ép?
Địa Lợi dần dần cũng đến lúc Tiêu Tan?
Mong ước rằng các Nhà Lãnh Đạo Việt Nam,
Nên rất quan tâm đến, Nhân-Hòa, Thiên-Thời, Địa-Lợi!

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO & TRÍCH ĐOẠN:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131010_hoi_nghi_trung_uong_ket_qua.shtml
Trích Đoạn:Ngày 8/8/1948, khai mạc Hội nghị Quân sự lần thứ 5 (họp đến 16/8/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: “Ở trong xã hội, muốn thành công phải có 3 điều kiện là: thiên thời, địa lợi và nhân hòa.
Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hòa. Nhân hòa là thế nào? Nhân hòa là mọi người đều nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết. Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là: phải trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. Trí là phải có óc sáng suốt để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng. Tín là phải làm cho người ta tin mình… Tín cũng có nghĩa phải tin vào sức mình nữa, nhưng không phải tự mãn, tự cao. Dũng là không được nhút nhát, phải can đảm dám làm những việc đáng làm, dám đánh những trận đáng đánh. Nhân là phải thương yêu cấp dưới, đồng cam cộng khổ với họ… Đối với địch hàng ta phải khoan dung. Liêm là chớ tham của, chớ tham sắc, tham sắc thì bị mỹ nhân kế, chớ tham danh vọng, tham sống. Trung là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với Đảng…Công tác của người tướng là : 1. Đối với kỷ luật trong quân đội mệnh lệnh từ trên xuống dưới phải thấm tới mỗi đội viên. Chỗ nào mệnh lệnh không xuống tới thì chỗ đó hỏng. Báo cáo từ dưới lên thì phải cho thật thà, nhanh chóng, thiết thực… Phải thưởng phạt cho công minh…2. Đối với binh sĩ, có đồng cam cộng khổ với binh sĩ thì khi dẫn họ đi đâu, dù nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi, khi bảo họ đánh họ sẽ hăng hái đánh…3. Đối với dân, bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi. 4. Đối với địch thì tuyệt đối chớ khinh địch. Tục ngữ có câu “Sư tử muốn bắt con chuột thì cũng phải dùng hết sức mình mới bắt được”, khinh địch thì nhất định sẽ thất bại. Ta biết rõ địch thì thắng. Nếu địch biết rõ ta thì sẽ thất bại. Cho nên phải hết sức giữ bí mật. Địch vận là làm sao phá được địch mà không phải đánh. Cái đó là việc chính trị…”Mình không chắc chắn rằng mình hiểu hết mọi ý nghĩa của câu nói ngắn gọn nầy, nhưng đây là câu mình rất tâm đắc trong công việc cũng như trong cuộc sống. (Hồ Chủ Tịch)
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/6100-thien-thoi-dia-loi-nhan-hoa/
http://linhlv84.wordpress.com/2007/06/23…
http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid…‎
http://www.baomoi.com
http://www.vietlandnews.net

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: