GENERAL VO NGUYEN GIAP AND HIS LIFESPAN W/ FULL OF FRUSTRATIONS?

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
MỘT ĐOẠN ĐỜI NGÀN KHẮC KHOẢI
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Hồi tôi 12 tuổi, ĐT Võ giã-từ Trường Bưởi,
Không bao lâu, ông thành Đại-Tướng thật nhanh!
Lúc bấy giờ, Cách-Mạng Chống Pháp khắp kinh-thành..
Nhiều Đảng Phái chung lưng cùng chiến đấu,
Ví-dụ, Đảng của cụ Phan Bội-Châu, QD Đảng,
It lâu sau, có Bản Hiến-Pháp Nước Việt mình!
Có cả Hồ CT, CV Vĩnh-Thụy, cụ Nguyễn-Hải-Thần..
Toàn thể Dân-Tộc đam mê vào Chống Pháp,
“Tuần Lễ Vàng” rất vang danh kinh thành Hà Nội!
Đoàn Thiếu-Nhi, tôi gia-nhập, cầm Cờ-Đỏ Sao Vàng!
Hiến-Pháp 1946 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa!
Và Tiếng Súng Tháng 8 Mùa-Thu vào Cách-Mạng!
Suốt Giải Miền Quê từ Kinh-Thành vào Khu-Chiến..
Có nhiều Đoàn Bộ-Đội, Mũ Cối rất hiên-ngang!
Trong Đoàn ấy, đều có cả các “Anh Chị tôi!”
Tham-gia tích cực Toàn-Dân đều đuổi TD Pháp!
Đoàn Ký-Con chúng tôi, đông lắm, đi yểm-trợ..
Ly Nước Chanh-Đường hay Bát Nước Chè xanh!
Ngày tháng trôi đi, Cách Mạng rất lừng danh..
Tôi nghe nói nhiều Chiến-Tích nổi danh Bộ-Đội!
Chưa kể, khắp nơi, cón rất nhiều “Đoàn Du Kích”!
Và nhiều Đoàn Dân Vận, tình-nguyện, xung phong!
Nam Phụ Lão Ấu, hùng-mạnh lắm, xuống đường!
Diễn hành rầm rộ và Hô nhiều Khẩu Hiệu!
Cách-Mạng đã thành-công, hoan hô Đại-Tướng Giáp!
Nhưng đáng buồn! Tôi lại phải Ra Đi!
Một hôm, ở Hà Nội, có Cuộc Di-Cư?
Những Người Quốc-Gia đã di-cư vào Miền Nam-Việt!
Không hiểu sao, Đảng Việt-Minh, Quốc-Gia chia rẽ?
Tôi lên tầu, chiến hạm Pháp chở vào Nam..
Nghe tin-tức, Cụ Hồ đã ký Hiệp-Định Geneve..
Chấp nhận cắt Nước mình thành hai Nước,
Đại Tướng Giáp ở lại huấn luyện Quân Miền Bắc,
Sau tiếng vang, Chiến Thắng Pháp, ở Điên-Biên!
Vào Miền Nam Tự-Do, Tôi thật rất ngẩn-ngơ!
Tìm-hiểu mãi, mới rõ, Huynh-Đệ Việt mình phân-hóa?
Hai Bên phỉ-báng nhau và không ngừng tàn-sát?
Cả sau này, lúc Việt-Minh giải-phóng Miền Nam,
Dân mới biết Việt-Minh là Đảng Cộng-Sản Việt-Nam?
Nên Đồng-Bào chúng ta phân-khai qua 2 Ý-Hệ?
Một là Quốc Gia và hai là CS/XHCN..
Anh đường Anh, Tôi đường Tôi, Tình-Nghĩa ly-tan!
Đó là cái Khung-Cảnh hay Kịch-Bản của Việt-Nam,
Nay “Màn Lịch-Sử buông”, Việt Nam mất đi Đại Tướng!
Người “Anh Hùng VN” có công Chống Thực Dân Pháp!
Tôi nghiêng mình nguyện cầu Đại-Tướng tới Niết-Bàn..
Tuy rằng Công Việc Cách-Mạng Ngài hãy dở-dang?
Chưa hoàn-tất hết Ước Mơ Dân Tộc Việt..
Vì-dụ như một Bi-Quan chung về Nền Văn-Hóa,
Còn nhiều Vấn-Đề như Hòa-Giải, Tự-Do, Dân-Chủ, Nhân-Quyền?
Và Niềm Hối-Tiếc sao không Hòa-Giải Anh Em?
Mà Thế-Hệ Đàn Em Ngài đang tạo nhiều Bức-Xúc?
Tôi không nghĩ rằng một Công Trình Vĩ Đại,
Dựng Nước xong,nhiều Bình-Luận của Tiếng Đời..
Về Tổ-Quốc vài lần, tôi cảm thấy chơi-vơi..
Kiến-Trúc Gia CS vẫn còn quá nhiều Khiếm-Khuyết?
Một Kiến-Trúc Văn-Hóa cao, nhưng thiếu nhiều Chất-Lượng?
Tình Anh Em phân-hóa, vẫn thiếu Tình Người?
Một Công Trình đáng lẽ phải Tuyệt Vời,
Nhưng Thất Vọng, Viễn Ảnh buồn, đang chờ đợi?

Vanson – 10/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-young-think-ab-gen-giap-kh-10092013173417.html

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: