THE NOTION OF THE GLOBALIZATION TREE

MỘT LOÀI CÂY TRÁI LÝ TƯỞNG NHƯNG KHÓ TRỒNG:
CÂY TOÀN CẦU HÓA (Thơ phiếm luận, kinh tế, xã hội)

Cây có tên là Cây Toàn Cầu Hóa..
Giống chế pha từ Thiện Ý hợp thành,
Loại Cây này nếu trồng đúng, Quả rất nhiều!
Bất cứ Nhà nào cũng hài-lòng, không khiếu-nại,
Có một điểm, phải hiểu khi tham dự,
Để khi Trồng, Nó nẩy nở tự nhiên,
Có một Thiện-Ý quyết định như trên,
Là không Ích-Kỷ hay Tham Lam quá đáng,
Tạm hình dung trong Khu Vườn Nhân Loại..
Nếu mọi Gia Đình Chủng-Tộc quyết nghe theo,
Đồng lòng Chọn và Cấy Giống Cây này,
Khi mùa Gặt, chắc chắn, mang Thịnh Vượng,
Ví dụ ở Nhật, khi cuối mùa, Họ gặt,
“Để lại Ngoài Đồng” một góc nhỏ cho Sinh Vật ăn,
Họ trân trọng Bảo-Vệ, Gìn Giữ Môi Sinh,
Không Ô Nhiễm và không Gây Hủy Hoại,
Cây Toàn Cầu Hóa ươm Lòng Nhân Bản,
Có nghĩa là Mình Tương-Trợ mọi Đồng Bào,
Phải Quân Bình Quyền Lợi cả Khu Vườn…
Bất kể không-gian nào, và thời gian nữa..
Cây sẽ Xóa Đói, Giảm-Nghèo gần như tự-động..
Và Nhà Nhà, Chủng Tộc rất yên vui!
GDP của mỗi Nước không quá Chênh-Lệch nhau,
Họ Quản Trị bằng cách Cùng Phân Phối,
Nguyên Tắc Chính là Không Nên Tồn Trữ,
Để quá nhiều Tài-Sản, Vốn Liếng không dùng,
Mà phải đem Tiền Của Vốn Liếng vun trồng,
Để tạo ra Nhiều Hơn hầu Quân-Bình Lợi-Tức..
Mõi Quốc-Gia, tùy theo Mùa Màng, sản xuất..
Trong Cộng-Đồng cần một Ban Phối-Trí Tham Mưu,
Các Sinh Hoạt Kinh Tế và Giao Lưu,
Nhằm Chủ Đích Quân-Bình Cộng Đồng Lạc Phúc,
Đó là Ý-hệ của Cây TOÀN CẦU HÓA,

Vanson Tran – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO:
http://www.ted.com/conversations/6863/what_alternatives_are_there_to.html‎
http://issuu.com/margritkennedy/docs/bue_eng_interest

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: