BALANCING HUMANITY LEVEL OF WELFARE WILL MAINTAIN OUR WORLD PEACE

MỨC LẠC PHÚC QUÂN BÌNH SẼ
QUYẾT ĐỊNH NỀN HÒA BÌNH NHÂN LOẠI.
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Trong một Cộng-Đồng theo Mô Thức Tây Phương..
Vẫn phải có Số (Nhà Nghèo/Giầu) luôn xen kẽ?
Xã-Hội Dân-Chủ Mỹ, từ khi TT B. Obama tuyên-thệ..
Phe Cộng-Hòa cứ sợ-sệt Dạng Xã-Hội CN phát-huy?
Ngay cả Cuộc Cách-Mạng Bolshevik xuất-phát từ Nga..
Cũng chìm xuống, khó nhô lên Thực Hiện?
Ý-Thức Hệ của Loài Người xem ra Đình-Trệ?
Mặc dù các Giáo-Tôn cũng khuyên nhủ Công-Bình?
Người ta Công Bình theo Lý-Thuyết thông minh..
Trên Thực-Tế, Nước nào cũng mong Nhiều Quyền-Lợi?
Cứ nhìn trong Nền Giao Thương & Kinh-Tế..
Bạn thấy gỉ? Ngàn Vạn những Cạnh Tranh?
Một TQCS, Tiếp-Cận với Dạng Tư-Bản chưa xong..
Nay cũng đã Dương Oai, Võ-Công Cao Cấp?
Thủy Lục Không-Quân, Máy Bay ko Người Lái..
Như muốn Làm Vua ngay Vùng-Biển Lưỡi Bò?
Một Iran, Do-Thái, Hồi-Giáo Quá Khích, hoặc Syria..
Đâu đâu cũng Tranh Dành Nhau Quyền Lực?
Và các Siêu Cường cũng không Ngoại Lệ?
Nhân Chủ, Dân Quyền, Nhân-Bản Thuyết qua loa?
Luôn vẫn Tuyên Truyền một Học-Thuyết Vị Tha?
Xóa Đói Giảm Nghèo, nay Toàn Cầu Hóa?
Duyệt Xét các Nước Nghèo CĐ Thế Giới..
2/3 Tổng-Số vẫn xếp loại ở Mức Nghèo?
Cả nhiều thế-kỷ rồi cái Hố Giầu Nghèo..
Vẫn Bức Xúc Loài Người, gây Chinh Chiến?
Có Siêu Cường nào quyết tâm Gương Mẫu?
Để Hình Thành một Chính Sách Nhân Văn?
Hay cuối cùng, chỉ là Lý Thuyết Xuông?
Cách-Mạng đã giết hàng triệu Người trong Nhân-Loại!
Loài Người vẫn nhận ra Ưu và Khuyết Điểm.
Nhưng Hình-Thành một Mô Thức rất khó khăn?
Phân-Tách Mức Lạc-Phúc chênh-lệch đã quá nhiều năm..
Vẫn chưa Phương Cách Nào mà Cải Thiện?
Muốn tránh Chiến-Tranh, Chúng Ta cần Gấp Rút..
Một Chương-Trình Bình-Quân Hóa Mức Lợi-Tức Toàn Cầu?
Và các Nền Văn Minh thăng hóa đã nhiều năm..
Cần Nỗ Lực, Cộng Tác Nhau, mà Thực-Hiện.
Trong Bao Lâu, Hố Giầu Nghèo còn Cách-Biệt..
Ta khó kỳ mong Thế-Giới có Hòa Bình?

Vanson Tran, 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.reconciliationproject.org/‎
http://www.amalafoundation.org/‎
http://www.beliefnet.com/…/2008/…/10-Ways-to-Bring-Peace-to-the-World.as…‎
http://www.studymode.com
http://www.dalailama.com
http://www.usingenglish.com

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: