MY SINCERE RECOMMENDATIONS TO MY RED CHINESE FRIENDS

TÌM HIỂU THAM VỌNG CỦA THCS & LỜI KHUYÊN THÀNH THỰC
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Năm 1972, TQ không theo Mô Thức LBSV,
Nhưng duy trì Ý-Hệ Chủ-Nghĩa Xã Hội Mao,
Maoism là một Chủ Thuyết Mô Phỏng theo,
Một Mô-Thức Giai Cấp Đấu Tranh Cộng Sản,
Văn Minh Trung Hoa, có lẽ Cụ Mao ít học?
Không Đào Sâu hơn nữa Cái Sở Trường?
Học Sở Đoản Cộng Sản CN của Xứ Người..
Nên hụt hẫng ở phần Tinh Hoa Nhân-Bản?
Tham Dự vào Mô Hình Đấu-Tranh Cộng Sản,
Giới Trí Thức Trung-Hoa, do đó, Nửa Vời?
Cho đến nay, Ý Thức Hệ Trung Hoa,
Có cảm-tưởng Học Trên Mây, không chạm Đất?
Nếu không nói Đang Ở Vào Dạng Không-Tưởng?
Đổi Hướng Xoay Quanh, lẫn Bắt Chước Người?
Cần nhìn lại Tây-Phương, CN Tư-Bản đổi rồi?
Chất Lượng Cấp-Tiến vẫn gia tăng cập nhật?
Tại sao Mỹ có Môi-Trường nhiều Thăng Tiến?
Phải chăng Đây là một Nước Hợp-Chủng Người?
Trong Môi Trường ấy, gồm mọi Thành Phần?
Vẫn nỗ lực Nhật Tu, cùng Thích Ứng?
Nét Dân Chủ, Nhân-Quyền, vẫn tăng Chất Lượng..
Vì Lý Do Người Dân Mỹ đa nguyên?
Như một Gia-Đình mà sự Dị-Biệt vây quanh?
Họ đã nhìn ra Lối Đi mà Hòa-Giải?
Có những nét ly kỳ và linh hoạt?
Mà Bên Ngoài, Ta khó nhận thức ngay,
Đây là một Hợp Chủng Quốc lâu nay..
Tuy vậy, Lịch-Sử chưa đầy 300 năm đấy?
Tôi hỏi Các Bạn, Trung-Hoa có đang thăng-tiến?
Nhưng Hướng Đi lại do Nhóm Độc Tài?
Làm sao Các Bạn nhìn thấy mọi <Góc Cạnh Chân Trời>?
Mà Tự Do, Dân-Chủ, Nhân-Quyền, luôn ngăn cản?
Nay THCS tiến vào vị thế Siêu-Cường Thế-Giới..
Các Bạn đang hảnh sử thiếu Công Bình?
Nếu Tham Vọng tiến chiếm hết Tài Nguyên?
Các Dân Tộc sẽ vùng lên Đối Kháng?
Một Biển Đông, Vùng Lưỡi Bò, khuấy động..
Đang rất nhiều Căng Thẳng, Bức Xúc rồi?
Các Bạn khi Phóng, thì phải Theo Lao?
Hướng Tối Đen, đang đi vào Cửa Tử?
Vì các Đối Tác một khi bị Ức Chế?
Quyền Lợi Con Người sẽ phá nổ tung thôi?
Với cái nhìn Sự Thật và Khách Quan..
Tôi Khuyên Các Bạn, hãy Định Tâm Điều Chỉnh!
Với Dân Tộc Nhật, Phi, Việt Nam lân quốc..
Thế Liên Minh Quốc Tế vẫn hãy còn?
Nên, tôi chân-thành khuyên Các Bạn định-tâm…
Và Điều Chỉnh những Dự-Án Đời sai trái!

Tran, Vanson -10/2013

NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/china-and-se-asia-unbalanced-development-in-the-greater-mekong-subregion-10042013154916.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
http://www.economist.com/node/21552193‎
http://www.foreignpolicy.com/node/571396‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: