Gen Vo Nguyen Giap, an Hero of Vietnam

TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, NGƯỜI ANH HÙNG VN
(Thơ Tiễn Đưa ĐT Võ Nguyện Giáp, CSVN)

Xin nghiêng mình và hướng về Quê Hương!
Xin tiễn đưa Đại-tướng Võ của Việt Nam..
Về Thiên Trúc, Thiên Đàng, nơi Cực Lạc..
Một nửa Công Ơn, Đại-Tướng chiến-công Đuổi Pháp!
Một nửa Bất Công, Huynh Đệ Tương Tàn!
Hê Lụy Nhân Sinh.. hàng triệu Gia Đình..
Dòng Hồng-Lạc vẫn lang thang hay nắm xuống!
Kẻ Tỵ-Nạn vẫn lưu-vong trên Dòng đời xuôi-ngược…
Tổ-Quốc khó về, vì Kỳ-Thị Quốc-Cộng hai bên!
Khát vọng Hòa-Giải Gia-Đình Việt đã mất tên!
Vẫn lầm lũi với bao nhiêu Hệ Lụy!
Một Dân-Tộc Hòa-Bình nhưng mất Nhà, mất Nước!
Lãnh-Đạo có uy-quyền trong Lãnh-Thổ,
thiếu Cấp-Tiến, Thăng-Hoa?
Cũng chỉ vì những Hệ-Lụy, Chia-Rẽ Hôm Qua?
Đẩy Hunh Đệ vào Lưỡi Lê, Tầm Súng!
Tôi ước mong được một đời Nằm Xuống,
Chốn Chôn Rau Cắt Rốn của Giống Nòi,
Song các Ngài, các Huynh Trưởng tiên phong,
Vẫn dồn Thế Hệ chúng tôi vào Thù-Địch?
Hận Thù chúng tôi, quyết tâm Giải Phóng?
Khép một Khung Trời sinh-động đã yên bình?
Các Huynh Trưởng không nên Lâp Luận rằng..
Bọn Mỹ Ngụy phải hoàn toàn tiêu diệt?
Nay Chất Lượng của một Nền Văn Hóa,
Đã phải chăng đang nhận rõ Sai Lầm?
Mà Quý Vị không thành thực Yêu Dân?
Vẫn Xô Đẩy Chúng Tôi vào Đối Kháng?
Nét Thăng Hoa của Tự Do & Dân Chủ..
Đên Hôm Nay, Tổ-Quốc vẫn chưa thấy Hoàn-Thành?
Tôi mong Hương Hồn Đại-Tướng vẫn loanh quanh..
Hãy Độ-Trì cho Con Dân Nước Việt..
Khai sáng Tâm-Linh cho Dân Mình Đoàn Kết,
Xóa Bỏ Hận Thù và sẽ Biết Thương Yêu..
Để Thế-Hệ hôm nay cho tới ngàn sau..
Tình Nhân Bản vượt lên trong Đời Sống!

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/10/131005_vonguyengiap_hero_intengible.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: