THE MISUNDERSTAND OF OUR HISTORY

SỰ HIỂU LẦM TRONG LỊCH SỬ
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội – Xin gửi TT Nguyễn Tấn Dũng)

Ngài có nghĩ Lịch Sử nhận Lỗi Lầm?
Của riêng Ngài và cả của riêng Tôi?
Hay của Đảng Ngài và cả Đảng Tôi?
Trong một khoảng Thời-Gian quá dài trong Cuộc-Chiến?
Nếu Truy-Xét ra, Bi-Kịch sẽ lê-thê và tiếp-diễn?
Làm sao đây? Có Phương Án giải hòa?
Ngài thử Chia Sẻ và Đóng-Góp ít nhiều?
Theo tôi, Ta không thể nào Hàn Gắn!
Có chăng, hãy Ôm Chầm lấy Người Bạn?
Anh Ta là Người Thua Cuộc, Thương Binh!
Niềm Ức Chế của nhiều Lớp Nhân Dân..
Ngài đã làm gì cho Tình-Thương hàn gắn?
Theo tôi, Ngài rất cần Chương-Trình Xoa Dịu?
Lòng Chân Thành của Ngài sẽ Gắn Hàn?
Một Tình Người, Tình Huynh Đệ tương tàn..
Tình Ấm Áp với Đồng Bào khắp Nước..
Thái Độ của Ngài bao gồm Chất Lượng,
Là Tinh Hoa của nền Văn Hóa Nước Nhà,
Ngài phải Chấp Nhận Dị-Biệt của Tha Nhân?
Trong đó, có Họ-Hàng, Anh Chị Em, Bằng-Hữu..
Ngài cũng có Anh Chị Em & Bằng-Hữu?
Theo Bện Kia, bên Thua Cuộc, ngỡ ngàng!
Việc Hòa Giải Tình Dân Tộc, Tình Người,
Là Định Hướng cho Thái Hòa Nhân Loại?
Ngài biết Tuyên-Bố hay, phải cần Thực Hiện?
Và Cảm Thông phải được cả Hai Chiều?
Cho nên, <IQ Trí Tuệ> của Ngài đã rất cao?
Ngài phải thực hiện Hướng Đi vào Hòa-Giải,
Ngài phải Thích-Ứng Hóa chân-thành vào Tình Nhân-Loại,
Thể hiện ngay những Phương Án Đa Chiều?
Ngài không thể chỉ nhìn thấy Một Chiều?
Và cho rằng Chiều mình nhìn là đúng?
Tôi suy-luận giữa Việc Làm & Lời Nói..
Chúng Ta cần Minh Bạch với Tri Hành?
Chỉ có khi nào Ngài Hòa-Giải được Tâm-Tình,
Thì Hạnh Phúc mới nẩy sinh Bền Vững?
Tương tự Tình Vợ-Chồng, Gia Đình, Con Cái?
Phải chân thành, mới Tránh Được Hiểu Lầm?
Bài Diễn-Văn của Ngài có những điểm Đáng Khen!
Mong Ý-Thức Thăng Hoa, Ngài luôn thành-khẩn?
Đó là Chất-Lượng rất tinh-hoa của Nhà Lãnh-Đạo..
Hi Vọng rằng Ngài, và Huynh-Đệ suy tư?
Vì từ lâu nay, tôi chất-ngất một Giấc-Mơ,
Cho Nền Văn-Hóa Việt được vinh-danh vào Lịch-Sử!

Tran, Vanson – 10/2013
NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:

http://tuoitrenews.vn/politics/13611/vietnam-prime-minister-s-speech-in-new-york-full-text
Trích Đoạn Bài Diễn Văn của TT Nguyễn Tấn Dũng: [Vietnam is working actively with other members to build the ASEAN Community – a common house for all South East Asian nations that used to be deeply divided by war. This vividly manifests the aspiration for a bright future of peace, cooperation and prosperity, for unity in diversity, and for the accomplishment of the Millennium Development Goals.
Ladies and gentlemen,
Having gone through devastating wars of aggression and extreme poverty, our aspirations for peace and prosperity burn ever more brightly. We commit to do more. To participate in every peace-building, poverty reduction, environmental protection and other efforts. We stand ready to join the UN’s peace keeping operations. We are willing to share our resources and experience as a tribute to the international friends who have supported us in our struggle for independence, unification, and poverty reduction. Viet Nam is and will always be a reliable partner and responsible member of the international community.
Take food for example. From a country constantly suffering from hunger, Vietnam has become a leading rice exporter. We have achieved national food security but consider it our responsibility to help maintain global food security. Not only exporting, we also assist countries to become self-reliant in food production, as we have done in Cuba, Mozambique, Angola, Mali, Madagascar, Myanmar and others. We hope developed countries and international organizations will participate in supporting similar programs as a meaningful and substantive multi-partite model of cooperation.
Mr. President, Ladies and gentlemen,
I would like to conclude with the strong conviction that the “Post-2015 Development Agenda” will be developed and finalized for a world free from war and hunger. All for peace and cooperation. For sustainable development and prosperity for humanity. For our ever green planet. Vietnam commits itself to that purpose. Thank you very much.]
http://www.sudestasiatico.com/vietnamese-pm-outlines-achievements-at-68th-u…‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: