THE CONFLICT OF MARKET ECONOMY VS COMMAND ECONOMY

MÂU THUẪN CỦA TAY HÒM CHÌA KHÓA
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Trong gia-đình, Ai giữ Tay Hòm Chìa Khóa?
Trong quốc-gia, Chìa Khóa của Đảng nào?
Đây là dạng Ý-Thức Kinh-Tế vẫn chưa xong?
Vì Kinh-Tế vẫn Dạng Gia-Dình trong Nước?
Một khi mà chấp nhận Thị Trường Kinh-Tế..
Quy-Luật Chung, nếu đụng nặng, Sự-Cố sẽ tăng?
Khi Xe Kinh-Tế đụng, 4 Bánh bể tung?
Và hiện tại, Sự-Cố đã quá nhiều Mâu-Thuẫn,
Chính là điểm, Ai Tay Hòm Chìa Khóa?
Xem lại Vấn Đề và Điều-Chỉnh cấp thời..
Những Khuyết-Điểm trong Quản Trị Kinh Tài..
Cần Chữa lại, cho Nhu Cầu đòi hỏi?
Một khi Ông Chính Quyền duy Độc Đảng?
Ta không cần bàn, Chìa Khóa thuộc Ai?
Chỉ có khi nào Chìa Khóa thuộc Toàn-Dân?
Mới có thể Phân Phối theo Trách Nhiệm?
Trong Hiện Tại, Ông Chủ Gia-Đình là Đảng?
Đảng khư-khư, vẫn theo lối Kinh-Tế Chỉ Huy?
Xe KTVN, 40 năm qua, Nó vẫn đi..
Xe cứ chạy, đương nhiên, nhiều Trục Trặc?
Quyền Tư Hữu thuộc Toàn Dân, đích thực?
Còn Nhân Quyền cũng rất rộng, bao la?
Một khi, Độc Đảng, quán xuyến cả Nhà.
Khó Phối Hợp được Thành Phần Tư Hữu?
Vì Phương-Cách Làm, là Chỉ Huy Quần Chúng?
Lợi-Ích Cá Nhân không Tự Động Phát Huy?
Do đó mà Tiêu-Diệt Sáng Kiến, Tinh Hoa?
Nói cách khác, chính là Tài-Năng luôn Giới-Hạn?
Quy Luật Kinh Tế Thị Trường là Tư-Bản?
Hiện Tại Điều Hành dạng Kinh-Tế Chỉ Huy?
Cố Hành-Sử, vẫn xẩy ra Dạng Kèn-ngược, Trống-xuôi?
Duy-Trì Mâu-Thuẫn ấy, sẽ luôn gây thêm Sự-Cố?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/10/131003_ntvinh_plenum_8.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: