WHICH FAMILIES ARE THE RICHEST IN THE WORLD COMMUNITY?

TRONG CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI, GIA ĐÌNH NÀO KHÁ GIẢ?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Xem ra như Gia-Đình Trung-Quốc đang rất nổi?
Một sớm kia, Thế Giới trố mắt nhìn?
Thế Vận mùa Hè hoành tráng ở Trung-Hoa,
Theo báo cáo Gia-Đình Trung-Hoa tiêu 15 tỷ?
Gia Đình Anh-Quốc cũng tiêu trên 15 tỷ,
Vào năm 2012 Thế Vận Hội ở Xứ này!
Trời, chúng mình tưởng-tượng đến những Túi Tiền!
Một Đời Nghèo Khổ, muốn thèm chẩy rãi?
Nhưng tính theo Chỉ -Số Bình Quân GDP nhé!
Thì Gia Đình Tầu cũng giỏi, đứng thứ 2!
Sau Gia-Đinh Mỹ, trên cả Anh, Nhật, Ấn,
Nếu Bạn nhìn vào Thống Kê trong Sưu Tập,
Thì GDP Họ chỉ tính Nhóm Dân Giầu?
Nếu Họ chia GDP thật cho Nhóm Dân-Nghèo,
Có lẽ quân-bình Giầu-Nghèo, các Gia-Đình sẽ thấp?
Cho đến Hôm Nay, Nền Kinh-Tế còn khủng-hoảng,
Vì thế cho nên, nhiều Nước vẫn rối bời?
Riêng chỉ có GĐ Trung-Quốc hồ hởi thôi?
Nhưng nếu chia đều cho <1.3 tỷ dân> Tiền Lợi-Tức?
Cũng giống vậy, áp-dụng luôn cho GĐ Ấn-Độ?
Lục-Địa Trung-Hoa & Ấn trở nên những Hộ-Nghèo?
Đấy Nhà Đông-Con, tính chung, cũng rất phiền!
Bạn có ở Trong Chăn, mới biết Chăn <có Rận>?
Nếu duyệt xét toàn Cộng Đồng Thế Giới..
Thì Hôm Nay, Gia-đình Việt vẫn còn Nghèo?
Có một ngoại-lệ, tôi phải nói Độc-Giả nghe?
Tôi chưa kể các Thành Phần Đại-Gia nhé?
Việt-Nam hôm nay, có đến 192 Nhà Triệu-Phú!
Độc giả hãy vào Website Forbes, của chúng tôi,
Tìm xem mọi Tỷ-phú, Triệu phú Thế-Giới này…
Rồi sẽ đoán <Vốn Của Họ> làm gì trong Đời-Sống?
Ở Mỹ, có Tỷ Phú Warren Buffet & Bill Gate!
Rất nổi danh vì Tâm Từ-Thiện khá mềm!
Chủ-Tich Nước nào mà khéo léo Xã Giao?
Các Tỷ-phú này biết đâu Cho hàng Tỷ?
Tôi tạm khép Trang Giầu Nghèo Sưu Tập..
Hẹn kỳ sau, sẽ Tìm Hiểu mọi Gia Đinh!
Chúc Độc-Giả vài giây phút Thư-Giãn rất loanh-quanh..
Song bổ ích trong Cộng Đồng Nhân Loại?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=50&v=65
http://www.forbes.com/billionaires/#page:1_sort:0_direction:asc_search:_filter:All%20industries_filter:All%20countries_filter:All%20states
(Hãy Chia GDP cho Dân Số, tìm ra Lợi Tức Trên mỗi đầu Người)
Rank Country GDP (purchasing power parity) (Billion $)
1 United States 15,290
2 China 11,440
3 India 4,515
4 Japan 4,497
5 Germany 3,139
6 Russia 2,414
7 Brazil 2,324
8 United Kingdom2,290
9 France 2,246
10 Italy 1,871
http://www.freep.com/article/20130912/…/10-best-economies-in-the-world‎
http://www.businessinsider.com/fastest-growing-economies-through-2…‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: