THE OLD AGE, THE YOUNG AGE OF VIETNAM

TUỔI GIÀ, TUỔI TRẺ VN
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Từ góc-độ gia-đình, Người Già là Ông-Bà, Cha-Mẹ..
Bạn biết không, Ai cũng có Ông-Bà, Mẹ-Cha?
Nhưng Nước Tôi Tình-Trạng này quả rất đau-thương!
Trong những Năm thật dài, vì Chiến Cuộc!
Riêng “phần tôi”, Cha tôi làm Kỹ-Sư cho Nhật?
Người ngã núi rồi, tôi còn bé, mồ-côi!
Chỉ còn lại mấy anh chị em thôi!
Được Bà Mẹ dẫn chúng tôi đi gửi!
Song Gia-Đình nào cũng khó khăn chấp nhận!
Năm cái mồm ăn phí gạo, phí cơm!
Lũ chúng-tôi không Cha Mẹ, không thân-nhân!
Ít lâu sau thì Mẹ tôi, nghe thất-lạc!
Vào cuộc đời bằng Kiếm Tiền trên phố!
Dòng Họ Hàng cũng phân hóa, Quốc-Cộng, Quốc-Gia!
Trong 40 năm, có đến Hai Cuộc Di-Cư…
Một Nam-Bắc 1954, một Di Cư sang Mỹ! (1975)
Ngày nay Người Việt Quốc-Gia bên ngoài Hải-Ngoại!
Nuốt Hận Trở Về để thăm-viếng Mẹ Cha!
Rất nhiều Gia-Đình, đã khuất bóng Ông Bà!
Lại tức tủi Ra Đi vào Sương Gió!
Người Tuổi Trẻ, Lớp Người Già lạc lõng?
Và Tình Người như sứt-mẻ, khó như Xưa?
Dân Số hôm nay, con số Về Già..
Đang vất vưởng với Cuộc Đời lữ thứ!
Trong một dịp qua Cali, tôi nhận rõ..
Cuộc Sống Người Già, càng cảm thấy Cô-Đơn!
Nhất là, tầng lớp Lãnh-Đạo thiếu Con Đường?
Để trợ giúp Thế-Hệ Già không may trước?
Người Việt Nam phân khai vì Đất Nước?
Cuộc Đời buồn vì Huynh Đệ tương tàn!
Người Cộng Sản luôn tuyên bố Kiêu Căng?
Sẽ mang đến cho Quê-Hương mình Tình Nhân-Bản?
Song đã 7 thập-niên rồi, Họ Tranh Đấu..
Đã Làm Gì cho Đời, như Xã-Hội An-Sinh?
Họ làm gì, hầu Hòa-Giải Tình Huynh-Đệ “hai Bên”?
Hay vẫn xa-cách Hướng Đời, mà Tổ-Tiên kỳ-vọng?
Ngưởi Việt Già cả Hai Bên đều bức-xúc?
Còn Thế-Hệ Trẻ mình, Xây-Dựng Gì ở Tương-Lai?
Trong khi Người Việt Quốc-Cộng vẫn phân Hai?
Nơi Cờ-Đỏ, Nơi Cờ-Vàng, Hướng-Đời ngàn Chia-Rẽ?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/world-not-ready-f-aging-population-10012013155426.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: