THE WORLD DEADLIEST DICTATORS

MÁU ĐẠI CA TRONG CHÍNH TRỊ
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Có một câu Đại Ca thôi, là hắn thích,
Nhưng đâu ngờ cũng từ đó, Đời tàn!
Một cuộc đời rất ngang dọc, dọc ngang…
Chết ở chỗ Hắn thích ngang tàng, bất-chấp..
Có một lần Hắn sang Nga học lóm,
Một bộ môn Xã Hội lão Thầy Dùi,
Hắn tốt nghiệp và được giấy Ban Khen!
Đã hãnh diện cho mình là Vĩ Đại!
Hắn đã về trong Làng mình khuyếch đại,
Một phong trào Cách Mạng giết Anh Em!
Giai Cấp Tư Sản, bất kể Thành-Phần nào ,
Hắn vẫn giết, dù là Tình Huyết Mạch!
Lịch Sử Loài Người đã ghi bao Điếu-Hịch!
Những Thằng Cha đã Khát Máu, Độc Tài?
Một Nhân Cách Vô Loại không giống Ai!
Chúng vẫn tưởng Mình lên ngôi Thần Thánh?
Chúng luôn tiêu diệt Thành-Phần nào Chống Đối,
Chiếm Đoạt Đất Đại & Lãnh Hải Đồng-Bào,
Hắn cho rằng, Quyền-Lợi từ Hắn truyền trao..
Là Định-Luật của Tự Nhiên, và bất dịch?
Nhân-Cách đó đã & đang âm thầm tiêu-diệt..
Chính Con Người và cả Lý-Thuyết Ung Thư,
Nền Văn Hóa Nhân Loại phải Chính Danh..
Mới hy vọng Trồng lâu nhiều Phẩm Chất?
Cái Học Hồ-Đồ mang theo Giòng Máu nóng,
Vô hình trung Chúng đã giết Tình Người!
Và Dòng Lịch-Sử trôi nổi Nỗi U Hoài!
Chúng nhắm mắt, có biết Mình Lầm Lẫn?
Một Hitler, Stalin, Mao, Hồ, Kim II-Sung, Pol Pot.. (25 LT)
Thế Giới Con Người luôn ghi chép rõ ràng,
Gióng Máu Tanh, Tính Ác Quỷ hoành hành..
Đều có lúc, Kết-Liễu vào Trang Sử Sách..
Nước Mắt Loài Người vẫn dập-dồn Sóng Biển?
Gió vẫn nghe Tiếng Sét, thét nhiều Đêm?
Bài-Tập các Em có hiểu hết ở Học-Đường?
Kể Tội-Lỗi của những Tay Đại-Ca lịch sử…?
Hay những Dòng Thơ với Tình Người khắc-khoải!
Vẫn tuôn tràn trên vạn Ngòi Bút đau-thương!

Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://list25.com/25-of-historys-deadliest-dictators/
http://list25.com/25-of-historys-deadliest-dictators/2/
http://historylists.org/people/list-of-top-10-most-brutal-dictators-in-modern-history.html
25 of History’s Deadliest Dictators – List 25.com/25-of-historys-deadliest-dictators/‎Jan 31, 2013 – From Adolf Hitler to Mao Zedong, these are 25 of history’s deadliest dictators to … Vlad is more famous for being one of the most tyrannical leaders in history not … Recently deceased, Kim Jong-Il had nearly a quarter million people …. This is a list of deadliest dictators, yet Stalin killed more people than Hitler …
Joseph Stalin – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin‎ -People’s Commissar for Defense of the Soviet Union … However, the economic changes coincided with the imprisonment of millions of people in Soviet … and several Red Army leaders were killed after being convicted of plotting to ….. of the major nations of the world, including Germany (the famous Rote Kappelle spy ring), …
List of Top 10 Most Brutal Dictators in Modern History – History Lists
historylists.org/people/list-of-top-10-most-brutal-dictators-in-modern-his…‎
He ordered systematic racially based murder of about 11 million of people of which 6 million were Jews, while his foreign policy provoked World War II which …
The worst genocides of the 20th and 21st Century – Piero Scaruffi

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: