WHAT IS THE HUMAN LOVE? HOW IS IT?

THẾ NÀO LÀ TÌNH NGƯỜI? CÓ TÌNH NGƯỜI KHÔNG?
(Tùy Bút phiếm luận, triết luận, xã hội)

Tôi hỏi Bạn, có Tình Người không nhỉ?
Chắc chắn rồi, Ta đều rõ Có Tình Người!
Như vậy, Tình Người diễn-tả như Thế Nào?
Ta bắt đầu bằng một Tình Thương-Yêu nhé?
Bạn có một Gia-Đình, “Anh Chị Em” và Cha Mẹ?
Bạn có ấn-tượng gì khi Mất Mẹ Cha?
Và Bạn đã khóc, khi cảm-nhận Cô Đơn?
Trên Địa Cầu, hôm nay, duy có Bạn?
Bạn có nhận thức ra Cảm-Tình & Lý-Trí?
Cảm-Tình thế nào & Lý Trí ra sao?
Bạn lớn lên, từ một Không Gian nào?
Và nơi ấy, có Chất Lượng Nào, Văn Hóa?
Tôi muốn nói, Cả “Bộ Lạc Người” không Văn-Hóa?
Hoặc Độ-Trình Văn Hóa còn rất Thấp thôi?
Ở Không Gian này, Họ vẫn Giết Nhau..
Vì thấy dị biệt, không cùng Đồng Loại,
Ví dụ Loài Hươu Nai, và Loài Hổ Báo?
(Chúng thấy nhau là Vồ Nhau, Cắn Xé..)
Như Thời-Kỳ Độ Tiến Hóa mới bắt đầu..
Và Loài Người còn Nô Lệ lẫn nhau?
Hay Bạo Động để Chiếm Nguồn Thực Phẩm?
Tình Người có, nhưng Bắt-Đầu thế nào nhỉ?
Một Bức Tranh xem rất phức tạp nhiều?
Bây giờ hỏi, các Bạn có Tình Yêu?
Hãy Mô Tả Tại Sao Yêu Nhau nhỉ?
Có phải chăng hoàn toàn là Truyền Giống?
Như Nhà Sinh-Vật Học nổi danh Charles Darwin,
Ông đã mô-tả trong Thuyết Tiến-Hóa khá sâu?
Và Tình-Người chỉ xuất-hiện khi Loài Người <tiếp thu Văn Hóa>?
Nhân-Loại chúng ta, một Đàn Sinh-Vật mang Lý-Trí?
Nhưng cũng mang trong hành-sử Một Tình Người?
Một Bài Thơ Ái-Quốc yêu dấu Nước Non,
Hay Bài Hành Khúc Tình Yêu Dân Tộc..
Đã và Đang Một Tình Người hàm chứa?
Tôi tạm dừng Chủ-Đề Phiếm-Luận về Tình Người,
Đề cập Chi Tiết hơn ở những lần sau?
Hẹn Quý Bạn đào sâu đề tài Nhân-Bản.

Vanson – 9/2013
NGUỒN CÀM HỨNG CHO BÀI VIẾT: Xin Mời Xem Chi Tiết:
http://www.youtube.com/watch?v=Iu48TSW3UW4

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: