THE CHINESE CIVILIZATION VS TODAY COMMUNIST CHINA

NỀN VĂN MINH TRUNG QUỐC VS TRUNG QUỐC XHCN/CS:
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)
Đọc Sử Tầu và Giấc Mơ Trung Quốc..
Như ta ngồi trên một Chuyến Du Thuyền..
<Nền Văn Minh Trung Quốc> Cổ cố giữ Nhân Nghĩa bao nhiêu..
Thì Tan Tác dần dần Giấc-Mơ Người Trung-Quốc?
Thời Vàng-Son phải bước bắt đầu thời-kỳ Hoàng-Đế..
Rồi tiếp-theo thời-kỳ Vua Đế Thuấn, Đế Nghiêu?
Thời-kỳ Vua Vũ, Nhà Hạ, 4 thế-kỷ Thanh-Bình!
Tiếp theo nữa, Nhà Thương 6 hơn thế kỷ?
Sang đến Nhà Chu thì Văn-Minh TH đi xuống..
Đây là thời-kỳ Đông Châu Liệt Quốc bắt đầu..
Tiếp nối với Xuân Thu, Chiến Quốc tơi bời..
Những Tóc Tang, Thê Lương cho nhiều Sắc-Tộc!
Tưởng Giòng Hoàng-Hà cái nôi nền Văn-Minh TQ?
Tưởng Ý-Hệ Nhân-Văn xuất phát bởi Nhà Châu?
Cho đến nay, những Dấu Vết Thảm Sầu..
Vẫn bám sát vào Tri-Hành Giới Trung-Hoa Ưu-Tú?
Một Cụ Tôn Dật-Tiên một đời vì Dân-Chủ?
Bị Mao-Trạch-Đông đạp đổ Nền Văn-Hóa Dân-Tộc hiền-hòa?
Một Tần-Thủy-Hoàng kiêu ngạo đã làm khổ Trung-Hoa,
Vì chính Ông, <một Con Hoang> của TT Lữ-Bất-Vi chắc-chắn?
Nền Văn-Hóa TH nếu là Dòng Gene tốt?
Vậy tại-sao đô-hộ Nước Việt Một Ngàn Năm?
Cả một thời-kỳ Lịch Sử thật vàng son..
Nền Văn-Minh TH đã bị Manchura chế ngự?
Cho đến nay thì <Hai Anh Em> Trung Hoa phân-hóa?
Một Đài Loan, một Lục Địa, đáng buồn?
Và Giấc Mơ Trung-Quốc của Tân CT Tập-Cận-Bình..
Có thăng hóa được Trung-Hoa, Tình Nhân Bản?
Có những Giai-Đoạn Máu Tanh & Nước Mắt!
Huynh-Đệ tương tàn, không xứng đáng Kinh Bang?
Tiếp gần đây, TQCS chiếm cả một Biển Đông.
Và Chèn Ép khá nhiều Quốc Gia nhược tiểu?
Làm cho Thế-Giới vô cùng thêm căng thẳng?
Này Trung-Hoa, xin hãy Phản Tỉnh, Tự Phê..
Văn Minh Nhân Loại phải hướng Thái Hòa?
Mang Lạc-Phúc đại-đồng cho tất cả 5 Châu?
Ước mong rằng Thời Đại, Nhà Hạ, Nhà Châu…
Sẽ trở lại với Dân-Tộc Trung-Hoa Hiện Đại..
Tôi kỳ-vọng rất nhiều ở các Nhà Lãnh-Đạo..
Một Trung Hoa Cấp Tiến với Tâm Hồn?
Một Trung Hoa Dân Chủ lẫn Nhân Quyền..
Chung-Lưng Hôm Nay, với mọi Quốc-Gia & Dân-Tộc!

Tran, Vanson – 9/2013
Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_China
Trích Đoạn Wiki: [Chinese civilization originated in various regional centers along both the Yellow River and the Yangtze River valleys in the Neolithic era, but the Yellow River is said to be the cradle of Chinese civilization. With thousands of years of continuous history, China is one of the world’s oldest civilizations.[1] The written history of China can be found as early as the Shang Dynasty (c. 1700–1046 BC),[2] although ancient historical texts such as the Records of the Grand Historian (ca. 100 BC) and Bamboo Annals assert the existence of a Xia Dynasty before the Shang.[2][3] Much of Chinese culture, literature and philosophy further developed during the Zhou Dynasty (1045–256 BC).
The Zhou Dynasty began to bow to external and internal pressures in the 8th century BC, and the kingdom eventually broke apart into smaller states, beginning in the Spring and Autumn Period and reaching full expression in the Warring States period. This is one of multiple periods of failed statehood in Chinese history (the most recent of which was the Chinese Civil War).
In between eras of multiple kingdoms and warlordism, Chinese dynasties have ruled parts or all of China; in some eras, including the present, control has stretched as far as Xinjiang and/or Tibet. This practice began with the Qin Dynasty: in 221 BC, Qin Shi Huang united the various warring kingdoms and created the first Chinese empire. Successive dynasties in Chinese history developed bureaucratic systems that enabled the Emperor of China to directly control vast territories.
The conventional view of Chinese history is that of alternating periods of political unity and disunity, with China occasionally being dominated by steppe peoples, most of whom were in turn assimilated into the Han Chinese population. Cultural and political influences from many parts of Asia, carried by successive waves of immigration, expansion, and cultural assimilation, are part of the modern culture of China.] Xin xem tiếp Website trên.

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: