THE CONFLICT OF INTEREST BETWEEN THE COMMUNIST GOVERNMENT AND THE BUSINESSMEN

NHÀ BUÔN & NHÀ NƯỚC
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Có một Dị-Ứng giữa Nhà-Buôn & Nhà Nước,
Là Sắc Thuế, nằm giữa, cản chân bước?
Nhà Buôn thì không thích nó cản đường?
Nhá Nước lại thích,vì có chất đường?
Thuế rất ngọt cho Hầu Bao Nhà Nước?
Vì vậy phân-tách Nhà Buôn & Nhà Nước,
Nên hiểu rằng Chủ Đích rất khác nhau?
Ông Nhà Nước luôn cần tăng Sắc Thuế?
Anh Nhà Buôn thích Trốn Thuế cảng nhiều?
Tiền vào Nhá Nước, Túi rỗng, hư hao?
Tiền vào Nhà Buôn, càng tăng thêm mãi?
Vì vậy cho nên cứ xem vào Chất-Lượng..
Nhà Nước luôn nghèo nhờ vả Nhà Buôn?
Nhưng Ông Nhà Nước lại thích Nhận Vơ?
Luôn luôn bảo là Công Ơn Nhà Nước?
Vì thế Nhà Buôn mà đi Năm bước,
Nhà Nước không đi mà tụt đằng sau?
Nhất là khi Nhà Nước ép Nhà Buôn?
Vì muốn chiếm hết Công Lao đóng góp?
Do đó, Kẻ đi ngang, Người đi ngược?
Phải chăng là Đặc Tính của Tiền Tài?
Tư-Sản mà, Nó chạy vào Hướng Của Riêng?
Còn Cộng-Sản, Nó luôn chạy vào Nhà Nước?
Sự Mâu Thuẫn chính là Chiều Xuôi, Ngược?
Của Nhà Buôn, và Nhà Nước Việt mình?
Một Đề Tài Kinh Tế rất bất bình?
Vì Quyền Lợi hai chiều Không Hề Gặp?
Túi Nhà Buôn sẽ luôn luôn phải rỗng,
Khi Nhà Nước lại thấy Túi mình đầy?
Ngược lại, Túi Nhà Buôn nếu sắp đầy?
Thì Nhà Nước sẽ một hai Định Hướng?

Vanson – 9/2013
NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/private-helps-stem-collapse-vn-eco-nn-09272013123842.html

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: