IDEOLOGIES MUST BE CHANGING THROUGH LIFE TIME?

Ý THỨC HỆ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI THEO THỜI GIAN
(Tùy Bút phiếm luận, xã hội)
Môi Trường Gia Đình sang Xã Hội:
Tại sao Chúng Ta thường nói Nề Nếp Gia Đình thường bị xáo trộn? Nhất là từ thời kỳ ảnh hưởng Văn Hóa Nho Giáo cho đến Văn Hóa Dân Chủ? Những Chất Lượng quý nào nên giữ lại và những Điều nào đã trở thành lỗi thời, nên xóa bỏ, hay cập nhật. Chúng tôi nghĩ ngay cả Bộ Văn Hóa của quốc gia vẫn chưa thực hiện được. Ngày xưa, từ Triều Đinh, Chiếu Chỉ của Nhà Vua mất hàng tháng mới tới được thôn quê xa xôi các miền, và Luật Lệ cũng như Sự Thay Đổi của Dân Luật cũng chậm chạp. Chưa kể, câu “Phép Vua thua Lệ Làng” là thế nào? Rồi Ngày Nay, quý độc giả có duyệt xét xem Luật Lệ của Nước Ta ở nhiều Địa Phương như thế nào? Nếu tôi không lầm thì lại các Ông Tình Ủy, Quận Ủy, Xã Ủy, Phường Ủy, trong Hệ Thống Tỗ Chức Hành Chánh Độc Đảng XHCN của Việt Nam Hiện Đại chi phối? Có những Ưu hay Khuyết Điểm không? Và còn rất nhiều Chỉ Thị, Cẩm Nang, Nghị Hội, Tầng Lớp Cán Bộ ảnh hưởng đến Nếp Sống Xã Hội và Mức Tiến Bộ như thế nào? Khó mà chúng ta hiểu hết được.

Văn Hóa Xã Hội VN: Câu Nhập Gia Tùy Tục là những Tục Lệ và Luật Lệ trong một môi trường nhỏ như gia đình. Song suy rộng ra, nó cũng có ý nghĩa tầm vóc từng khu và từng miền trong Nước Việt mình nữa, nói chung chính là Môi Trường Văn Hóa Xã Hội vậy. Xem ra ngày nay, ĐCSVN là một Hệ Thống Chính Trị duy nhất lãnh đạo mọi phương diện Văn Hóa Đất Nước, kể cả Ruộng Đất, Vườn Tược, Sinh Hoạt có Quy Hoạch, có Cập Độ, vv.. Có thể từ Bộ Óc cho đến Hành Động của mọi Công Dân? Không biết Độc Giả thấy sao, nhưng theo tôi thấy, Dạng Chất Lượng Văn Hóa hay Sinh Hoạt Văn Hóa như vậy là không có Phong Phú gì cả? Mình đã Thu Hẹp nhiều Kiến Năng từ nhiều Góc Cạnh khác của Phương Diện Văn Hóa Xã Hội, vá nhất là xa hơn là Văn Hóa Nhân Loại và Mức Tiến Hóa của Toàn Cầu vẫn đang chuyển biến không ngừng?

Vì vậy, theo tôi, nền Văn Hóa VN phải được tung cánh bay vào nhiều Hướng của Thiên Nhiên và Địa Cầu để thấy những Thay Đổi và Thích Ứng cần thiết. Cũng như quý vị trong Chuyên Ngành Ngoại Giao, đã đi và nhận thức thấy các Dạng Văn Hóa khác trong Địa Cầu, từ đó, chắc phải có nhiều Kiến Thức Mới? Trong Bài Viết của tác giả Bùi Văn Phú, tham khảo 1, của chúng tôi Trích Đoạn, có đề cập đến một Thiếu Sót về Tổ Chức Hệ Chính Trị Quốc Gia, đã gần như có Khuyết Điểm không thích nghi với Cuộc Sống và Đà Tiến Hóa của Ý Thức Hệ Văn Hóa Xã Hội?

Có lẽ chúng ta vẫn phải cần một Bộ Văn Hóa & Xã Hội hay một số Cơ Quan điều nghiên rộng rãi V/Đ này hầu cài thiện và phát triển Xã Hội và Nền Văn Hóa Việt thân yêu của chúng ta?

Sự Tiến Hóa của Nền Văn Hóa Xã Hội:
Chúng tôi lại mượn câu Tục Ngữ VN “Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn”, bởi vì các Xã Hội vẫn đang chuyển động và thay đổi để thích ứng hóa vào Nền Văn Minh Nhân Loại, đúc kết và bối dưỡng những Chất Lượng cần yếu và trưởng thành hơn, quân bình và an toàn hơn, mang lại Lạc Phúc cho Nhân Loại hơn. Chúng Ta cần cập nhật hóa những Điều ấy?
Tôi còn nhớ từ Thay Đổi (Change) đã lôi cuốn Cử Tri Hoa Kỳ trong Nhiệm Kỳ 1 của TT B. Obama trúng cử? Theo tôi, thì TT Obama đã có nhân thúc này: Phải Cập Nhật Hóa Y Hệ Nhân Bản Xã Hội của Con Người? Và ông đã và đang khai triễn Y-Thức-Hệ Văn Hóa này?

Tạm Kết Luận:
Hướng Về Tương Lai, Nền Văn Hóa VN sẽ Như Thế Nào? Và cũng như tác giả Bùi Văn Phú viết và đề nghị một Diện Lãnh Đạo Cấp Tiến hơn trong nhan đề viết của ông, “Thủ tướng VN ‘nên nắm đảng cầm quyền”? Chúng tôi vẫn hi vọng rằng các Nhà Lãnh Đạo & Trí Thức VN có đủ Khôn Ngoan và Trí Tuệ cao (High IQ) để nhận ra và thích ứng hóa vào Những Thay Đổi theo Thời Gian của Thế Giới Con Người, của Nền Văn Minh đang thăng tiến của Nhân Loại.

Tran, Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/blogs/2013/09/130927_who_is_leading_vietnam.shtml
TRÍCH ĐOẠN: [Với tổ chức lãnh đạo của Việt Nam cũng như ở các nước cộng sản còn lại, lãnh đạo các quốc gia không cộng sản khó có thể mời Tổng Bí thư vì không phải người tương nhiệm. Tổng thống Mỹ đã mời Thủ tướng Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nhưng chưa bao giờ mời Tổng Bí thư vì Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Phú Trọng vì chỉ là người đứng đầu đảng, không phải đại diện cho một quốc gia. Năm 2000 Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sang Pháp và được Tổng thống Jacques Chirac chính thức đón tiếp long trọng khiến có dư luận phản đối vì không đúng với nghi thức ngoại giao.
Dù không là người đại diện quốc gia nhưng vai trò của các Tổng Bí thư Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu đã có tính lấn át quyền hành của Chủ tịch hay Thủ tướng, điển hình như khi Thủ tướng Phan Văn Khải muốn ký kết giao thương với Hoa Kỳ đã bị Tổng Bí thư Đỗ Mười cản.] Xin xem chi tiết trong Trang Mạng Tham Khảo.

http://mises.org/daily/4693/
TRÍCH ĐOẠN:[First, Ideological Change; Second, Social Change – Mises Daily: Friday, September 10, 2010 by Edward Stringham and Jeffrey Rogers Hummel. – “The more people adopt a culture of enterprise, the more able a system of free markets is to come about. Is a world where most people support a pure market economy inevitable, as Fukuyama implies in his argument for the inevitability of liberal democracy?[1] We do not believe that any world is inevitable, but we believe that changing people’s preferences to support a pure market economy is certainly possible. The pessimistic view implies that the world will be fraught with problems no matter what happens. Although the world certainly has had and continues to have many problems, the pessimistic view overlooks some major examples of important change. In what follows, we discuss some historical examples that provide empirical support for the hypothesis that changing preferences can lead to major social change.” ] Please see Details in the Website Source.
http://www.sparknotes.com
The five major political ideologies have played a key role in history by … history was dominated by absolutism, the belief that a single ruler should … a number of changes occurred that led to new ideologies: The European …. Along with Friedrich Engels, Marx wrote The Communist Manifesto (1848) as a call to revolution.
http://www.historyguide.org/intellect/lecture23a.html‎
Imagine every social change necessary to better man’s happiness, Mill asked. Would you then be happy? Mill’s answer was an astounding NO! Such a response …
http://www.wisegeek.org/what-is-ideology.htm‎
Sep 18, 2013 – Ideology is the way a person thinks about the world, and their ideal … Watch the Did-You-Know slideshow. Ideology. Ideological. Social Ideology … This Day in History … For example, a group of people living near the wilderness might …. Anon4515 — I think an ideological change in what Americans view to …

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: