THE SINKING BOAT OF USA

CON THUYỀN CHÍNH TRỊ HOA KỲ ĐANG CHÒNG CHÀNH
VÌ ĐOÀN THỦY THỦ HAI PHE CHÈO NGƯỢC HƯỚNG?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)
Xem ra Con Thuyền Hoa-Kỳ đang chòng-chành dữ-dội?
Chỉ vì Thuyền-Trưởng Obama không gặp Số Hên?
Đoàn Thủy-Thủ Cộng-Hòa chèo ngược, khá quyết tâm?
Đoàn Dân Chủ chèo xuôi, càng vất vả?
Chính vì vậy mà Toàn-Dân, cuối-cùng lãnh đủ?
TT Obama, nhiệm kỳ chót, quả rất xui?
Gần như Ngân-Sách cho Nội-Các Ông, èo-ọt, khó-khăn?
Để thực-hiện “Jobs Tăng” & Obama Health Care nữa?
Nước Mỹ xem ra đã đến Kỳ Mạt-Vận?
Công Nợ nhiều, Lòng Dân Chia Rẽ, Hoang-Mang?
Khối Đại-Diện Cộng-Hòa, Ích-Kỷ, Hưởng-Thụ, Chống-Đối, Ít Hy-Sinh?
Khối Đại-Diện Dân-Chủ, toát Mồ-Hôi, vẫn nhiều “Rảo Cản”?
Thế nghĩa là, đã số 5 cho “Vận Nước”?
Hiện-tượng Tử Vi này, sẽ điêu-đứng Hoa Kỳ?
Số Dân Thất Nghiệp, sức khỏe chưa Phục-Hồi,
Mà Bệnh-Tật lại Thiếu Thuốc Thang, và Ngân-Sách?
TT Obama dù rất nhiệt-tình và Lòng Ái-Quốc,
Cũng đành thua, vì Thực-Lực vẫn là Tiền?
Những cái Hầu-Bao Triệu, Tỷ-Phú rủng rỉnh Tiền..
Như “Đi Trốn” hay Khóa Lại càng thêm chặt-chẽ?
Nạn Bóng Bóng Địa-Ốc Nhà vẫn còn tê-liệt!
Nhiều Tiểu Bang Ngân Sách khiếm hụt nhiều!
Thành Phố Detroit Mỹ đã phá sản rồi!
Nhiều Nhóm Lợi-Ích vẫn cứ vơ vào Lợi-Tức!
Nghe WallMart trả lương Công Nhân tối thiểu?
Còn Nền Kinh-Tế vẫn chậm chạp bước Phục-Hồi?
Nếu Tinh-Thần Dân Chúng phân hóa, chia đôi?
Thuyền bão-tố Hoa-Kỳ càng xa dần Bến tới?
Chòng chành ngoài Đại Dương ngàn sóng nổi…
Hòa Kỳ không lâu sẽ mất Thế Siêu Cường?
Tuổi Trẻ Hoa-Kỳ đã đến lúc phải Xuất-Quân?
Và thay thế Thủy-Thủ Đoàn trên Thuyền Mỹ-Quốc?

Tran, Vanson – 9/13

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.policymic.com/articles/9124/unemployment-is-high-by-republican-design-as-gop-sabotaged-obama-s-job-proposals
http://www.foxnews.com/politics/2013/09/24/cruz-vows-to-use-all-means-available-to-block-obamacare-reid-tees-up-budget/

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: