LET’S SHARE OUR RICE TO MAKE A MUTUAL POT FOR ALL!

HÃY GÓP GẠO THỔI CƠM CHUNG!
(Thơ phiếm luận, kinh tế, xã hội)

Nếu chúng-ta đặt vị-trí vào một Gia-Đình Thế-Giới,
Tự nhiên Mình có trách nhiệm với Gia-Đình?
Đó là Các Chủng Tộc, Dân Tộc, cá có Mình?
Bữa Tối Chiều Nay chúng-ta đang thiếu Gạo!
Làm sao đây, Toàn Cầu, sao Các Bạn?
Cảm thông không bao Khốn-Khổ Con Người?
Người Di Dân sang Biên Giới không người!
Không một hạt gạo nào mấy ngày trong bụng!
Đàn Em nhỏ, chúng ngây thơ vô tội!
Sữa Mẹ cạn rồi, thân-thể đã hao mòn!
Một Tình Yêu Mái Ấm tan nát rồi!
Và Người Bạn-Đường đã trên đường bỏ mạng!
Nhiều Cảnh Khổ đang hoành hành nhân loại!
Kẻ an toàn sung sướng như lãng quên?
Thế Giới này Nhiều Nước đang Thiếu Ăn!
Mọi Nền-Kinh-Tế vẫn vơ vào, tăng GDP mù-quáng?
Có Phương-Pháp nào như Ta đang Góp Gạo?
Thổi Cơm Chung trong Bữa Tối Gia Đình?
Và một Tình Nhân Bản rất vô hình..
Vẫn xen kẽ vào Tri Hành trong Nhân Loại?
Nền Kinh Tế Toàn Cầu đang Khủng Hoảng?
Có phải chăng Ta đã thiếu Tâm Hồn?
Hay Phối Hợp chưa trọn hết Tài Năng?
Trong Nhân Loại chưa bao giờ thích ứng?
Các Lãnh-Tụ Thế-Giới và các Nền Kinh Tế..
Dù Giầu Nghèo, Ta phải Tương Trợ nhau!
Ích Kỷ, Tham Lam, Thiển Cận, Làm Giầu..
Sớm muộn Lòng Tham-Lam sẽ gây nhiều Hệ-Lụy?
Đó là Ý-Nghĩa của Gia-Dình, Thành-Viên Nhân Loại?
Hãy cùng nhau Góp Gạo Thổi Cơm Chung!
Một Sớm Mai, Tiếng Chim Hót, xa gần..
Bạn sẽ nghe được Chúng, Lời Ca Ngợi!

Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.imf.org/external/np/speeches/2013/012313.htm
Bài Diễn Văn của Bà Christine Lagarde, “A New Global Economy For A New Generation), Chủ Tích Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế – 1/23/2013

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: