IS SOCIALISM SIMILAR A RELIGION?

Ý HỆ XÃ HỘI CÓ PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO KHÔNG?
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Ý-Thức Hệ Mác, nhiều người nói, là Tôn-Giáo,
Gia nhập vào rồi, Ta sẽ bị đam-mê..
Nếu không nói là Cuồng-Tín trên Đam Mê?
Vì cho rằng Ý-Hệ Này là tất cả?
Trên thực tế đã có 2-3 phương diện,
Ý-Hệ Mác nhập vào, Biến Chứng điên khùng!
Lịch-Sử Liên-Bang Nga khi Ý-Hệ Mác lên khung,
Đã giết rất nhiều, hàng triệu Người Tri-Thức!
Sau đó lan sang Tầu, cuộc Đấu-Tranh Giai-Cấp,
Và Bắc-Hàn, Cu Ba, sau tới cả Việt-Nam..
Tổng-kết một thời kỳ gần 100 triệu Nạn-Nhân!
Bị Văn-Hóa Mác Ung-Thư tác-hại Con Người thế-kỷ!
Từ đặc chất Đam Mê và Cuồng-Tín ấy..
Phân tách thế nào, có giống Tôn-Giáo không?
Nhìn Dòng Lịch-Sử gần 1 thế kỷ qua..
Nhân-Loại vẫn lao đao chưa phục hồi Nhân-Bản?
Các Nước Tây-Phương có thực đi vào Dân-Chủ?
Hay vẫn còn đang Mò Mẫm Lý-Tưởng thôi?
Nhìn Vũ-Trụ, đôi lúc, cảm thấy u hoài!
Vì Tôn Giáo, Niềm Tin sao nhiều Nhánh?
Cho đến nay, Loài Người tin Khoa Học..
Và cho rằng Hiện-Thực phải được Lý-Thuyết chứng-minh,
Và chất-lượng Giả-Tưởng của Tôn-Giáo vẫn vây quanh?
Khiến Trí-Tuệ của Loài Người thêm mù tối?
Ta tạm gác lại Vấn Đề Tầm-Nguyên Tôn-Giáo,
Hỏi thẳng vào Ý-Hệ Xã-Hội Chủ Nghĩa xem?
Nó đóng-góp gì cho Nhân-Loại, đã 8-9 thập-niên?
Nền Kinh-Tế vẫn Cạnh Tranh, không Tình Tự?
Tình Nhân-Bản đáng lẽ ra cần Phát Xuất..
Từ những Nguồn của Tôn Giáo Địa Cầu?
Nhưng trong những Bi-Kịch của nhiều Cuộc Di-Dân…
Càng Đánh Mất và Xa Dần Tình Yêu Nhân Bản!

Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Marx’s_theory_of_human_nature
http://hollowverse.com/karl-marx/
http://www.wisegeek.org/what-is-the-difference-between-socialism-and-communism.htm

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: