THE POLITIC OR ECONOMIC FORM IN THE SYRIA EVENT

THẾ KINH TẾ CHÍNH TRỊ HAY CHÍNH TRỊ KINH TẾ?
(Tùy Bút phiếm luận, kinh tế, xã hội)

Quanh Vấn Đề Phạt hay Không Phạt Syria:
Khi mà Dân Chúng Syria bị Vũ Khí Hóa Học Sát Hại thì Mỹ có đủ Chứng Minh là Chính Quyền của TT Assad đã lạm dụng loại Vũ Khí này và vi phạm Quy Ước của HĐ Bảo An LHQ, song tại LHQ những Quyết Định thường bị phủ quyết bời LB Nga và TQ-CS. Tại sao? Cho đến nay thì Syria chấp nhận Giải Pháp bằng lòng để LHQ – OPCW (Tổ Chức Cấm Sử Dụng Vũ Khí Hóa Học – The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) kiểm soát số Vũ Khí Hóa Học này và giám sát việc Sử Dụng hầu bảo đảm An Toàn cho Nhân Loại trong Vùng. Tuy nhiên, tại sao lại có Vấn Đề các Siêu Cường như Mỹ, Nga & Trung Cộng bất đồng ý kiến nhau trong Vụ Việc này?

Lập Trường Các Khối Trong Vụ Việc Này:
Nhiều Bài Viết mang tính cách phân tích thời cuộc cho rằng Nga và Trung Quốc có liên hệ đến việc Cung Cấp Vũ Khí cho Syria và Iran, lẽ dĩ nhiên có cá Vũ Khí Hóa Học. Đây là một mối liên hệ Quyền Lợi Kinh Tế và cũng là một thứ Quyền Lợi Chính Sách hay Chính Trị, mà Nga cũng như TQCS muốn cân bằng với Mỹ ở Trung Đông. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng sự Ảnh Hưởng của Mỹ ở Trung Đông trong những ngày gần đây đã bị sựng lại vì những Cản Trở của hai Đại Cường Nga, TQCS này? Nhưng còn Iran và Syria có thật sự đang muốn liên kết với Nga & TQCS hay không? Lập Trường của Họ về phương diện Kinh Tế hay phương diện Chính Trị?

Trong những ngày gần đây, các Siêu Cường đều vận dụng cái Thế Kinh Tế của mình trong Môi Trường Toàn Cầu Hóa, song vẫn có khuynh hướng Đi Lẻ với nhau, vừa có tính liên hệ Địa Dư, Chính Trị, và Kinh Tế một dạng. Ví dụ Khối BRIC, Khối ASEAN, và sắp sửa Khối TTP, vv..Trong khi đó, Tất Cả Họ vẫn cần nhau trong Giao Thương Kinh Tế, nhất là Xuất Nhập Cảng Hàng Hóa và Dịch Vụ. Bắc Hàn theo báo chí là một quốc gia ảnh hưởng TQCS, so với Nam Hàn theo Khối LM Mỹ thì quá nghèo và có thể xẩy ra nhiều Biến Cố trong tương lai. VNCS đang chạy trên các Giây Đu với nhiều Khối và các Quốc Gia, theo Họ, cho rằng đây là Con Đường Độc Lập, song xem ra khó thoát ra khỏi cái Thế Phải Theo Một Khối nào đó, nếu lãnh vực Kinh Tế chuyển biến sang lãnh vực Chính Trị?

Có Những Mối Liên Minh Kinh Tế & Chính Trị:
Từ LM Kinh Tế có thể chuyển biến sang LM Chính Trị và ngược lại, ví dụ như Nga, sau khi vào WTO xong thì tiết lộ Dạng Liên Hiệp Quan Thuế LB Nga làm các quốc gia trong Vùng chới với và có sự Phản Kháng trong WTO, vv..
Xin độc giả xem thêm chi tiết đài rfa.org của chúng tôi trong Phần Tham Khảo dưới đây. Theo ý kiến chúng tôi thì sau Cuộc Chiến Tranh Lạnh, những Hơi Hám hay Mối Liên Kết Anh Em của Khối LBSV và TQCS, BHCS, Cuba CS, VNCS, vv.. vẫn có thể ảnh hường Họ, một tình cựu hữu nghị mà khi Giao Lưu Văn Hóa, Họ dễ liên kết với nhau hơn. Ví dụ, VN-XHCN và Khối Mỹ cùng Tây Phương, một mặt vì Quyền Lợi Kinh Tế, Họ giao thương rất tốt đẹp, song Họ vẫn cứ giữ Lối Quản Trị Toàn Trị của Họ với Con Người trong Quốc Nội và dè dặt LL Thù Địch bên ngoài, vv.. vì Họ chưa có Lòng Tinh và Sự Hòa Giải thành thật trong Tình Nhân Loại Anh Em. Do đó mà trong Môi Trường CĐ Thế Giới vẫn có những Cảnh Trống Đánh Xuôi, Kèn Thổi Ngược giữa các Khối Kinh Tế hay Chính Trị khác nhau?

Tạm Kết Luận:
Nhân Loại sẽ có một Đời Sống Thái Hòa ở tương lai hay không? Điều này chúng ta vẫn phải đợi chở ở Chất Lượng Giao Lưu Văn Hóa của các Siêu Cường đang lãnh đạo các Mối Liên Minh và Tương Quan Quyền Lợi, kinh tế và cả chính trị, trong mọi Sinh Hoạt của Con Người hiện tại và hướng vào tương lai mà thôi. Chúng ta hy vọng ý Hệ Nhân Bản sẽ khai sáng cho các Bộ Óc Lãnh Tụ các Khối Siêu Cường & Đại Cường Kinh Tế hiện tại vì ít ra Họ có khả năng Tài Chánh để lo liệu cho Cái Bụng của Con Người. Và chính sự Tương Thân Tương Trợ từ Cái Bụng này, Họ sẽ có những Liên Minh Bạn Hữu thân tình, tại sao thì đó cũng là lẽ Thường Tình thôi, bởi vì The Friends In Needs Are The Friends Indeed- tạm dịch Những Bạn Chân Thành chính là Những Người Bạn Giúp Đỡ Mình Khi Hoạn Nạn)./.

Tran, Vanson

NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24186928
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/russian-custom-union-vh-09182013121238.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: