THE HUMAN CIVILIZATION AND THE PEOPLE CULTURE

NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI & VĂN HÓA MỘT DÂN TỘC

(Tùy Bút sưu tầm, phiếm luận, xã hội)

 Văn Hóa Một Dân Tộc Trong Nền Văn Minh Nhân Loại:

Kiến Thức Con Người trong thời đại Internet mở mang nhiều Cánh Cửa rất phong phú và bất ngờ không thể tưởng tượng được và nhờ đó Trình Độ Dân Quê Việt Nam cũng gần như đã cập nhật hóa khá tuyệt vời?  Chúng Ta không nên Kỳ Thị về Lãnh Vực Độ Trình Văn Hóa Phổ Thông tại Đất Nước Chúng Ta, như trong vài Youtube mà cụ Bà Lê Hiển Đức chỉ trích Nạn Tham Nhũng của Hệ Thống Chính Quyền VN XHCN, một Ý Hệ mà chúng tôi nhớ lại từ khi có Cuộc Cách Mạng Tháng Tám với Bản Đề Cương Văn Hóa Việt Nam từ năm 1943 của cụ Trường Chinh, một nhân vật sát cánh Cụ Hồ Chí Minh từ những Ngày Đầu Cách Mạng, còn mang danh Đảng Việt Minh, song hành với một số Đảng Phái Quốc Gia cùng đấu tranh Chống Thực Dân Pháp và Phong Kiến Lạc Hậu ảnh hưởng từ Phương Bắc kéo dài cả Ngàn Năm trên mảnh đất hình chữ S của chúng ta.

Nền Văn Minh đầu tiên của Nhân Loại, là Nền Văn Minh Sumer, miền Ngàn Lẻ Một Đêm, theo tham khảo (1) sưu tầm trong Website & Audio chứng minh của chúng tôi, thì đã có trên một Thiên Niên Kỷ, khoảng 3000-1500 năm Trước Công Nguyên (BC) – Xin Độc Giả xem & nghe chi tiết thêm trong Nguồn Tham Khảo dưới đây:

Reference 1:

Archaeologists study humans and human behaviors, and the data they produce help us to understand the past, present and future. The time lines they study begin with the hominin called Australopithecus and continue down to the present day. Here you’ll find resources on archaeological information gathered about all of these time periods.

  1. 1.      Stone Age (2.5 million-20,000 years ago)
  2. 2.      Hunters and Gatherers (20,000-12,000 years ago)
  3. 3.      First Farming Societies (12,000-5,000 years ago)
  4. 4.      Early Civilizations (3000-1500 BC)
  5. 5.      Ancient Empires (1500-0 BC)
  6. 6.      Developing States (AD 0-1000)
  7. 7.      Medieval Period (AD 1000-1500)

 

Nền Văn Minh bao gồm nhiều giai đoạn phát triển và cũng như Nền Văn Hóa điển hình của Dân Tộc VN chúng ta, cũng đã qua nhiều giai đoạn, kể từ Đời Hồng Bàng, 1000 năm Lệ Thuộc Bắc Phương, 100 năm nô lệ Thực Dân Pháp, và đang Chuyển Dịch cho đến Hôm Nay.  Chúng ta chỉ duyệt qua để xem một số Sự Kiện và Đánh Giá Chất Lượng Nền Văn Hóa của Dân mình xem, ở Dạng Thích Ứng Hóa & Phát Triển Hiện Tại để mang lại Niềm Vui và Hy Vọng hay Nhu Cầu cần Cập Nhật cho Toàn Dân Đất Việt trước Thời Đại Giao Lưu Văn Hóa Tiến Bộ hôm nay & ngày mai xem sao với tinh thần vô tư, khách quan và xây dựng chân thành.

 Bản Đề Cương Văn Hóa Việt Nam 1943: (BĐCVHVN-1943)

Vào năm 1943, theo Bản Đề Cương Văn Hóa của Cụ Trường Chính, lúc đó là Tổng Thư Ký của Đảng Việt Minh, dưới quyền của Chủ Tịch Đảng là Cụ Hồ Chí Minh, đã xuất bản BĐCVHVN 1943 này.  Theo ý kiến cá nhân chúng tôi, đã từ lâu Nó là một Chất Lượng Keo Dán cho Tình Dân Tộc trên Lý Thuyết và có Giá Trị bất biến, nếu chúng ta áp dụng và thích ứng đúng đắn với một Lương Tâm Nhân Bản chân chính.  Nhưng trên Thực Tế, ở Hiện Đại BĐCVHVN thì Chính Quyền & Thành Phần Lãnh Đạo, nối tiếp, đã Làm Sai Lạc khá nhiều.  Chúng Tôi chỉ vạch ra Bản Hiến Pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc năm 1946, tiếp theo BĐCVHVN-1943, thì nhận thấy Chúng Ta không Cộng Hòa mà là Độc Quyền Toàn Trị, Chúng Ta không Dân Chủ vì chưa có một Cuộc Trưng Cầu Dân Ý của Toàn Dân, Chúng Ta chưa Hạnh Phúc vì còn khá nhiều Bất Công trong Đời Sống Dân Tộc, như Khía Cạnh Quyền Lợi của Toàn Dân và Lương Bổng Hoàn Cảnh Giầu Có của các Giai Cấp có Quyền Lực và Đa Số Tầng Lớp Dân Chúng còn nghèo sát nút, không đủ ăn?  Chúng Tôi nghĩ các Học Giả trong Nền Văn Hóa Dân Tộc nên duyệt xét lại những Dị Biệt VHXH, như Quyền Tự Do của Con Người, nên Xóa Bỏ Nhà Tù nhốt tù những Công Dân Bất Đồng Chính Kiến hay Lập Trường Chính Trị, nên tìm mọi Biện Pháp Xóa Bỏ và Xoa Dịu Hận Thù trong bối cảnh Cở Vàng, Cờ Đỏ trong Môi Trường Xã Hội trong và ngoài Nước hôm nay, vv..và vv.. Quý Vị có thể xem những Sự Cố & Bi Kịch hay những Hệ Lụy đang xẩy ra trong chính Môi Trường Văn Hóa của Chúng Ta, những Bất Công, những Hoàn Cảnh Khốn Cùng của Quần Chúng phải bị Áp Bức, bị Lao Động, Vượt Biên, Lấy Chồng Nước Ngoài, vv.. mà Tìm Cách Xoa Dịu, Quân Bình lại Niềm Hạnh Phúc và Múc Lạc Phúc trong Toàn Thể Dân mình?

 Chất Lượng Văn Hóa Việt Nam, Phần Hay & Phần Dở Khi Căn Cứ vào Nền Tảng Chủ Nghĩa Cộng Sản Chuyển Hóa Chưa Ngừng:

Chúng tôi đồng ý với Quý Vị Lãnh Đạo đã và đang cải thiện Xã Hội và Quê Hương, nhưng không nên có những Thành Kiến Xã Hội & Kỳ Thị Thành Phần Trong Quần Chúng.  Hơn thế nữa cũng không nên Độc Quyền, Độc Đảng, Toàn Trị mà không có Đối Lập, không Lắng Nghe những Lập Trường & Chính Kiến khác biệt của Tha Nhân, nhất là những Thành Phần Trí Thức đã bị sống Lưu Vong hang nhiều Thập Niên, vì dụ điển hình như Cụ Bùi Tín, vv.. như Tác Giả Huy Đức đã trường trình Bức Tranh Vân Cẩu trong “Bên Thắng Cuộc” gần đây, vv..

 Chúng tôi cũng suy nghĩ rằng Nền Văn Minh Nhân Loại vẫn đang chuyển dịch và Nền Văn Hóa VN của chúng ta cũng vậy.  Nếu là một cái Nền Văn Hóa, có lẽ chúng ta cần những Viên Gạch, những Chất Xám chất lượng giá trị để bổ sung cho Công Trình Xây Dựng Xứ Sở và Nền VHVN của chúng ta hầu Phát Triển Tiến Bộ mau chóng và khả quan hơn? Chúng ta đang đấu tranh biết bao nhiêu Yếu Tố vây quanh Tổ Quốc và biết bao Tầng Lớp Quần Chúng vẫn gian truân trong nhiều Hoàn Cảnh bất công cho Con Người. Và Đâu Là Bến Bờ Của Cả Dân Tộc Trong Tương Lai?

 Tạm Kết Luận:

Chúng Tôi tạm kết luận Chủ Đề Xã Hội và ước mong rằng mỗi Chúng Ta nên phản tỉnh và tích cực phân tích cho mọi Hoàn Cảnh & mọi Thành Viên cùa Gia Đình Hồng Lạc, từ Quốc Nội ra Hải Ngoại, làm sao để BCLVHVN-1943 phát huy một cách thật trưởng thành và tiến bộ, nhất là phải gần với Tình Nhân Bản của Dân Tộc Hồng Lạc của Chúng Ta.  Chúng tôi vẫn hi vọng một Ngày Trở Về với Tình Huynh Đệ trong Gia Đình của Nền VHVN bền vững & thăng hoa.

 Tran Vanson – 9/2013

 NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ:

http://ndclnh-mytho-usa.org/Audio%20Book/Nen%20Van%20Minh%20Nhan%20Loai%20BBC_01.mp3

http://archaeology.about.com/od/temporalstudies/u/human_history.htm..

http://baolaichau.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/70-n%C4%83m-b%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%81-c%C6%B0%C6%A1ng-v%E1%BB%81-v%C4%83n-h%C3%B3a-vi%E1%BB%87t-nam-1943-2013-v%E1%BA%B9n-nguy%C3%AAn-gi%C3%A1-tr%E1%BB%8B-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: