WHAT BUSINESSES ARE GOOD IN WAR AND IN PEACES?

NGÀNH KINH DOANH VÀ NHG MẶT HÀNG NÀO SẼ CHẾT & KO CHẾT KHI CÓ CHIẾN TRANH & KHI CÓ HÒA BÌNH?

(Thơ phiếm luận, xã hội)

Các Bạn biết không, giữa Chiến-Tranh & Hòa-Bình..
Trong Doanh Thương thường có khá nhiều Ngành?
Nhiều Dự-Án đã kiếm tiền hàng Tỷ Bạc?
Đây là mình nói về nhg Quốc-Gia Sản-Xuất..
Vũ-Khí Giết Người đã giầu sụ nhiều năm..
Hiện-Tại, nổi danh nhất là Ông Bạn Nga?
Tiếp theo nữa, là Mỹ, Bắc-Hàn & TH-XHCN?
Vũ Khí Nguyên Tử thì có đến 8-10 Quốc Gia nổi tiếng..
Thứ tự theo một danh sách trong Mạng Wikipedia,
Mỹ, Anh, Do-Thái, Pháp, Ấn, Pakistan, THCS, Bắc-Hàn..
Vũ-Khí Hóa-Học lần đầu tiên đang sôi nổi?
Thật ra, Nó đã sử-dụng từ Thế-Chiến Một,
Và Loài Người cũng đã chết rất nhiều!
Rất nhiều Nước dùng Hóa Chất đã liên quan,
Và Nhân Loại vẫn luôn luôn khiếp sợ!
Cả Thế Chiến II, có vài lần Quân Phát Xít,
Cũng đã dùng để chiếm thế Thượng Phong,
Và reo rắt Bi-Thảm cho Nhân-Loại khốn cùng!
Vì thế Ta có Một Hội-Đồng Kiểm-Tra Nguyên-Tử?
Đảm-nhiệm bởi UNODA, gọi là Nha Kiểm-Nghiên Vũ-Khí..
Giữ cho Nền Hòa-Bình Thế-Giới được An Toàn,
Những những Nước Vi Luật cũng rõ ràng?
Là Họ vẫn chưa hề chú tâm Phản-Tỉnh?
Bắc Hàn & Iran đang nằm trong Danh-Sách,
Còn Syria sử-dụng Vũ-Khí Hóa-Học với Người Dân!
Làm một Cấp Nhỏ nhất là thế Thường-Dân,
Chịu thiệt-thòi nhất, mặc dù, Chình-Quyền Độc-Tài biện-luân?
Họ vin vào Thế Dân để lên Ngôi Vị?
Vào Chức Vụ rồi Họ Toàn Trị Độc-Tài?
Từ Bắc-Hàn, Miến-Điện, TQCS, lẫn CSVN?
Hay một số Nước Bắc-Phi, Trung Đông nữa?
Đồng Bào ơi! Địa Cầu chưa Ổn Định?
Chúng-Mình phải Làm Gì, để Thượng-Đế hiện ra?
Việc đầu tiên, Kẻ Viết sẽ van xin?
Xin Ngài thiết-kế lại Trái Tim Loài-Người nhé!
Nó có nhiều Ngăn Trắng Đen đầy Ma-Quỷ?
Và Lòng Tham Dành Hết Cả Phần Ăn..
Vì Ngài Chia Phần qua Yếu Tố Lương Tâm?
Không Thực Tế, ko Công Bằng, đầy Chênh-Lệch!
Hố Giầu Nghèo như ngày càng Cách Biệt?
Số Dân Nghèo vẫn Đa Số ở Địa Cầu!
Kẻ ở Lâu Đài tráng lệ, Kẻ Ở, Người Hầu!
Kẻ vẫn Bên-Lề Cuộc Đời, Ăn Xin suốt kiếp!
Kẻ Kinh-Doanh nhiều Mặt Hàng càng nhiều Doanh-Lợi!
Kẻ Hưởng Thụ khù khờ, thì suốt kiếp Làm Thuê?
Dù rằng Óc Trí Tuệ đầy ăp Nỗi Ê Chề!
Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_with_nuclear_weapons
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapons_in_World_War_I
http://www.un.org/disarmament/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_in_religion
http://www.amazon.com/The-Hole-Our-Gospel-Changed/dp/0849947006
http://thegospelcoalition.org/blogs/kevindeyoung/2010/06/15/a-hole-in-our-gospel/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: