THE ANIMAL ENVIRONMENT AND HUMAN BEINGS IN DANGER FROM RED CHINA & SYRIA

MÔI SINH SINH VẬT VỚI CON NGƯỜI
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Thà làm một cánh chim bay nhiều hướng,
Để Tự Do thanh thản với cánh bay,
Một Ao Hồ ô nhiễm đấu đá nhau..
Không đổ máu cũng dần dà nhiễm độc?
Vì lẽ đó có những Đoàn Sinh Vật,
Bỏ ra đi Khu Rừng cũ của Môi Sinh?
Chúng vượt những cánh rừng rộng như bay,
Và biển hồ hay sông ngòi thác hiểm..
Như hiện nay Môi Trường Sống bên Trung Quốc,
Hay một vài miền thôn dã của Việt Nam,
Cái Nạn Môi Sinh Ô Nhiễm rùng mình!
Dòng Sông ứ đọng với cả ngàn Xác Lợn!
Từng Đàn Cá chết trương lên, hơi thối!
Hay Bọn Gian Thương tìm Lợi Nhuận vô tình?
Chúng bơm Hóa Học vào Hoa Trái trong vườn,
Mang ra bán trong Thị Trường Quốc Tế..
Có một nét Học, Tài-Năng chưa thông suốt,
Của một Nền Văn Hóa bị Ung Thư?
Đã khiến cho Đám Quần Chúng của CSTH,
Bị ô nhiễm trong môi sinh, nhiều lãnh vực,
Bạn hãy xem nhiều Tường Trình trên Mạng..
Đã nói về Nạn Ô Nhiễm Môi Trường,
Của Trung Quốc CS, BH & cả Việt Nam,
Đang đi tới một Môi Sinh Tự Diệt?
Đừng Do Dự phải gấp mau Thích Ứng?
Cải Thiện ngay cao thấp, mọi Giai Tầng..
Phải Hành Động Chân Chính mỗi Tri Hành,
Để Cải Thiện & Nâng Cao Phẩm Chất?
Sinh-Vật Người phải Nương Tựa Nhau học hỏi?
Và chung lưng Cải-Thiện Ô Nhiễm Môi Sinh..
[Mức Báo Động Đỏ] đã khởi tố không những Ô-Nhiẽm Môi-Trường,
[Mà nhiều Nhà Độc Tài] đã & đang giết Dân Mình bằng Hóa-Chất!
Vanson – 9/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.marketplace.org/topics/…/dangerous-air-pollution-levels-hit-beijing‎
http://www.scmp.com/…/china/…/worst-air-pollution-results-year-china-barely
http://www.theguardian.com
https://www.chinadialogue.net/books/5943/en‎
http://www.foodandwaterwatch.org
http://www.ibtimes.com/new-food-scandal-china-rice-tainted-cadmiu…‎
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_safety_in_China
Food safety in China (中华人民共和国的食品安全) is a growing concern relating …. It provides experts to investigate poisoning cases, enforces food safety and …. use of pesticides or other dangerous chemical additives as food preservatives or …Greed for Profit: China Being Poisoned by Its Food Industry, Says …
http://www.spiegel.de
Dec 18, 2007 – Greed for Profit: China Being Poisoned by Its Food Industry, Says … The danger of food producers being taken to task for their actions is slight.
http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/…/chinas-poisonous-exports/‎
http://www.theblaze.com/stories/2013/09/10/obama-chemical-weapons-changed-the-game-in-syria/
News for Syria People In Danger with Chemical …Obama Tells American People: Chemical Weapons in Syria a ‘Danger to Our Security’
TheBlaze.com ‎- 8 hours ago-WASHINGTON — President Barack Obama asserted that the Assad regime’s chemical weapons attack last month does impact U.S. national …
http://www.huffingtonpost.com/…/john-kerry-syria-weapons_n_3901757.html
10 hours ago – John Kerry: Syria Must Do More Than Declare Chemical Weapons … with gassing his own people, he added, “there will be no end to the test of our resolve and the dangers that will flow from those others who believe that they …

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: