HOW CAN VIETNAMESE EDUCATION BE LOWER THAN KAMPUCHIA?

TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐỨNG DƯỚI KAMPUCHIA?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Sĩ Tử Việt Nam hãy cố lên thêm nhé!
Đất Nước Mình không thể kém Cao-Miên?
Dù rằng Đất Nước vì Trì Trệ Chiến-Tranh,
Sở Học của mình vì chưa Tinh Tế?
Các Bạn phải vượt lên Các Nhà Lãnh-Đạo,
Vì “Lời Xưa” vẫn nói Thế-Hệ Trẻ hơn Già?
Phải chăng Vì Chia Rẽ Dân Tộc Ta?
Nên Chất Xám thoát ly ra Hải Ngoại?
Còn Thành Kiến Xã Hội, Ta chưa kể?
Thế cho nên, Sĩ Tử phải kiên trì,
Phải khéo léo để tránh Ganh-Tị của Chính-Quyền!
Vì Thành Kiến Đỉnh Cao kiêu Trí Tuệ?
Thật ra Đất Nước Mình cần Hòa Giải?
Thu Hút Nhân Tài trên khắp cả Địa Cầu?
Nhất là những Chất Xám của Việt Kiều…
Trong Bốn Bể, Năm Châu đang mong ước..
Họ mong ước cho Thành-Phần Chỉ-Huy Đất Nước..
Có Tầm-Nhìn và Trình Độ Văn-Hóa trưởng thành..
Biết Chấp Nhận Ý Kiến của Tha Nhân?
Thực Hiện Nhân-Quyền Tự Do & Dân Chủ?
Cái Nếp Sống Gia-Đình Vợ Tôi Chồng Chúa,
Phải Đả Thông và Thích Ứng Thăng Hoa..
Thể-Kỷ này, Ta không thể Áp-Bức trong Nhà,
Và E Sợ Quan Thầy Lời Hứa Hẹn?
Hồn Ái Quốc và tràn Lòng Yêu Nước..
Của Sinh Viên & Giới Trí Tuệ Việt-Nam..
Phải được nâng cao và Tôn-Trọng đàng hoàng,
Nước Việt Anh-Hùng, không thể là Chậm Tiến?
Tôi ước vọng một Việt-Nam, vài Thập Niên đến..
Được xếp Hàng Đầu của Khối Giáo-Dục Toàn-Cầu..
Và những Chất Xám siêu việt của Quê-Hương..
Được Mời Gọi Trở Về Góp Phần Kiến-Quốc!
Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT: (xin nghe chi tiết)
http://www.youtube.com/watch?v=Lt6TUKUWigU&feature=youtu.be

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: