THE OUTSTANDING ORCHESTRA CONDUCTOR

VIÊN NHẠC TRƯỞNG CÓ TÀI
(The Outstanding Conductor – Thơ phiếm luận, xã hội)
Nhiều Bạn hỏi, TT B.Obama đang (Toan Tính gì đây nhỉ)?
Vụ-việc Syria, theo tôi, rất giống một (Đoàn Ca)?
Rất nhiều Nhạc-Sĩ và Dụng-Cụ Nhạc chan hòa,
Nhưng nếu sắp-xếp, chỉ có Ba Bè chính?
Bè Nhạc-Cụ 1, nghe chừng như quá gắt?
Bè Nhạc-Cụ 2, nghe lại quá êm đềm?
Bề Nhạc-Cụ 3, nghe cũng khá quen quen..
Nhưng Nhóm này ngả “Bên Nào” thì rõ nét.
Cuộc Chiến-Tranh Loài Người xem ra khó hết?
Vì Mâu-Thuẩn dài dài và Quyền-Lợi bất đồng?
Nếu TT. B. Obama quan-sát kỹ Thế-Giới Cộng-Đồng,
Ông sẽ nhận-thức ra Hướng nào Hòa Nhạc?
Quốc Hội Anh thì đã cho Biểu-Quyết,
Dân Chúng Toàn Cầu thì Chán Ghét Chiến-Tranh?
Cho nên Que Đánh-Nhạc của Nhạc-Trưởng có tài..
Phải chắn chắn, Nó sẽ cong và linh-động?
Thuận với Lòng Người, trong Thiên-Thời, Địa Lợi,
Lẽ tất nhiên 3 Yếu-Tố phải thuận Chiều?
Trong 3 Yếu-Tố, mà vẫn Xung Khắc nhau?
Người Nhạc Trưởng sẽ không lâu Thất Bại?
Nói như thế, đây quả là Thách Thức?
Nhạc-Trưởng đại tài, cần Phối Hợp, tinh hoa..
Một khi cả Hội-Trường hy vọng, hoan ca..
Chính là lúc Thái-Hòa trong CĐ Thế Giới?
Tôi góp ý qua Cái Nhìn góc độ,
Và ước mong rằng Thế-Giới có Hòa Bình,
Các Giáo-Tôn khơi dậy Triết Lý Yêu Thương,
Và Ảnh Hưởng vào những Nhà Lãnh Đạo!

Vanson – 9/2013
Nguồn Cảm Hứng Cho Bài Thơ:
http://www.youtube.com/watch?v=ZM-BgsfmQM8

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: