INTRODUCING THE SOCIAL CAFETERIA JUST $2000VNĐ A MEAL OF NGO NTCM, IN VIETNAM

QUÁN CƠM XÃ HỘI $2000 VNĐ!
(Thơ Giới Thiệu v/đ Xã Hội)

Đọc Tin ài RFA với BTV Thanh Trúc,
Một Quán-Cơm Xã-Hội, một Phần Ăn chỉ $2000 vnđ! (QCXH)
Đang hoạt-động, giúp Sinh-Viên nghèo, cả Dân nghèo!
Nên cảm động viết nên Bài Thơ Xã Hội,
Tôi rất ngợi khen các Thành Viên QCXH!
Và cầu chúc các Bạn, Mạnh Thường Quân!
Các Bạn với đầy Lòng Nhân Ái, Bao Dung!
Tôi ước-ao Cây-Cành NTCM ngày càng phát-triển!
Một Đất Nước thân-yêu trong Dạng Đời lưỡng-thể..
Quý Bạn đã làm được một Thành-Tích thanh cao!
Tôi mong rằng hương-liệu Hữu Xạ Tự-Nhiên Hương..
Sẽ lan-tỏa khắp nơi đến tận các (Xóm Nghèo Văn Hóa),
Nhiệm-Vụ các Bạn vẫn còn nhiều chưa hết..
Vì Đồng-Bảo khát mong Sự Xóa-Đói Giảm Nghèo?
Nền Kinh-Tế của một Xã-Hội quá nhiễu nhương,
Thực-hiện được Quán Cơm Nghèo vô-cùng nhân ái!
Tôi trân trọng giới thiệu Quán-Cơm Xã Hội,
Hãy ghé vào, ăn-uống một Bữa với Niềm-Vui!
Hay đóng-góp ít nhiều cho QCXH cao-đẹp này,
Địa Chỉ QCXH là NTCM.com Trang Mạng,
Xin bấm vào & liên-lạc với Ban Quản-Trị,
Gửi Đóng Góp của mình, Người Viễn Xứ..
Vanson – Tháng 9/2013

XIN XEM NGUỒN THAM KHẢO TRÀN ĐẦY HY VỌNG:
http://www.nguoitoicuumang.com/
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=236:suminhbachcuadiendanluonduocdatlenhangdau&catid=1:tin-tuc&Itemid=3
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/nguoitoicuumang-com-06282012135311.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: