BE MORE CAUTIOUS ABOUT THE HERITAGE OF AMERICAN HERO!

DÒNG MÁU ANH HÙNG.
(Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội)
Không ngờ TT B. Obama cũng Anh Hùng chứ?
Muốn hô hào thuyết phục cả Thế Giới chống Syria,
Xem ra Nghị Hội Thượng Đỉnh của G-20,
Không thuận lợi cho Quyết Tâm của Mỹ?
Đúng vậy, đồng-ý rằng, TT Assad Syria quá kém?
Chính Tri Non Sông phân hóa tứ bề…
Cứ nhìn vào Nội Chiến, từ 3-4 Phe..
Đạo Binh Syria Tự Do thì thân Mỹ, (1)
Mặt-Trận Đạo Hồi Syria & MT Hồi Syria Giải Phóng, (2-3)
Nhóm Thánh-Chiến Jabhat al-Nusra hay là Nhóm al-Qaida, (4)
Cả Bốn Nhóm này đều chống-đối TT Assad/Chính-Quyền,
Nhưng Mỹ quên rằng sẽ Điên-Đầu khi can-thiệp?
Mặc-dù Phe CQ TT Assad rất nhiều Lộn-Xộn,
Nhưng với Nga, Trung-Cộng lại rất Bịch Bồ,
Có lẽ Vũ-Khí Mạnh đã đến từ Khối TC-Nga?
Một Quyền-Lợi mà Mỹ quên là Lõi Cốt?
Miền Trung Đông, Mỹ sa lầy, muốn rút?
Thế cho nên, đa-số Dân-Ý đã đồng lòng?
Nay TT B. Obama bỗng Nổi Máu Anh-Hùng?
Muốn thử cho TT Assad CQ một Bài-Học?
Theo tôi, rõ ràng là Không Có Lợi?
Dù cho rằng Vũ-Khí Mạnh là quá Bất-Nhân?
Vũ-Khí HH đó mới chỉ giết chưa tới (2000 Dân)?
So với Cuộc-Chiến Trung-Đông vừa qua, đâu đáng-kể?
Cũng cần phải quan tâm Nhân-Hòa, trong Dư-Luận?
Và Thiên-Thời cũng bất thuận lúc Hết Tiền?
Còn Địa Lợi cũng đã bất tiện luôn?
Vì Chính-Sách ôn-hòa, Mỹ rút-lui Vùng Đất Thánh?
Kẻ viết bàng quan cho nên Thận Trọng,
Xin Đệ-Trình một Giải Pháp nhắm Hòa Bịnh..
Là đã Ôn Hòa, thì Hòa-Giải hết minh..
Với mọi Thành Viên trong Gia-Đình Nhân Loại!
Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO:
http://www.voatiengviet.com/content/nhan-dien-cac-nhom-noi-day-o-syria-va-lap-truong-cua-hoa-ky/1744925.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: