WHAT IS THE DIFFERENCE OF AN INDIVIDUAL PLAN & A NATIONAL ONE?

QUY HOẠCH CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH & CỘNG ĐỒNG LÀ GÌ?
(Tùy Bút phiếm luận, kinh tế, xã hội)
Quanh Chủ Đề Quy Hoạch:
Vào môi trường Xã Hội thì quá mênh mông, rộng lớn, nhất là sau khi một sinh viên tốt nghiệp cái mảnh bằng Chuyên Nghề của mình rồi, thì mục tiêu chính là Kiếm Việc Làm. Quy Hoạch Cá Nhân bắt đầu từ sự Cố Vấn của Cha Mẹ và Gia Đình, có lẽ qua Kinh Nghiệm của các Bậc Phụ Huynh và các Anh Chị Lớn trong Gia Đình. Cái Nhìn và Kinh Nghiệm của Họ cũng có một số Giới Hạn như thiếu Cập Nhật Kiến Thức Hiện Đại hoặc duy trì một Định Kiến của mình, qua nhiều năm Làm Việc một hay hai Chuyên Ngành của mình trong Cộng Đồng Quốc Gia, nhất là một Quốc Gia vừa dành được Độc Lập với Chính Sách tuy Đổi Mới song vẫn ờ Tầm Mức Giới Hạn vì Định Kiến Chính Trị, ý Thức Hệ Xã Hội, và do đó đã Giới Hạn nhiều Lãnh Vực khác cho Quần Chúng nói chung, hay Nền Kinh Tế Khu Vực nói riêng.
Những Cuộc Tiếp Cận với Thế Giới Bên Ngoài, ví dụ Sinh Hoạt WTO, Trading Exchanges, Insvestment Int’l Corporations, World Banks, Foreign Business Laws Firms, vv.. và vv.. Quốc Gia tân lập dần dần mở mang những Kiến Năng Chuyên Môn & Chất Lượng cần thiết cho Sự Phát Triển Kinh Tế và lan sang các lãnh vực khác trong Nền Văn Hóa & Xã Hội. Tôi nói ví dụ, một Công Thức “HỒNG HƠN CHUYÊN” của Quốc Gia khi đã thống nhất lãnh thổ, đã giới hạn khá nhiều Tài Năng Chất Xám cho Nền Kinh Tế & Xã Hội & Phát Triển. Nói về Giáo Dục cũng vậy hay là nhiều Lãnh Vực khác. Cá Nhân phải phụ thuộc theo Khuôn Khổ của Luật Pháp Quốc Gia, ai mà làm trái hay phản kháng đường lối này, không khéo léo thì bị bắt bớ, bị tù đầy, vv.. nhất là Họ cho rầng Quốc Gia chưa có một Môi Trường Sống có Chất Lượng.
Quy Hoạch của một Cá Nhân, một Gia Đình do đó rất bị giới hạn nếu ở giai tầng Cao Cấp, thiếu Khả Năng Quy Hoạch, có thể đình trệ một nền Văn Hóa nhiều năm. Chúng Ta cũng nên so sánh Nhật Bản thời kỳ thịnh trị của Nhật Hoàng Hiro Hito, thời kỳ lâm vào Chủ Thuyết Phát Xít, và thời kỳ sau Thế Chiến II, sau 2 trái bom Nguyên Tử của Mỹ & Đồng Minh TG Tự Do, và nhất là Họ Quyết Tâm Quy Hoạch Đất Nước Phù Tang với Kế Hoạch Marshall của Chính Sách Đổi Mới của Hoa Kỳ từ năm 1950 cho đến nay. Nhiều khi Thành Kiến và Cá Tính của một Dân Tộc đang bị áp bức và đang áp bức Quần Chúng, buộc Quần Chúng phải tuân thủ đồng nhất một Mẫu Quy Hoạch từ Cấp Cao, từ một Tập Đoàn không linh động, sẽ có thể mang lại Trì Trệ cho ko những Lãnh Vực Chính Trị, Bang Giao Quốc Tế, và còn khoác vào một Thành Kiến Văn Hóa, (Cultural Prejudices) phương hại cho sự Phát Triển Cởi Mở và Học Hỏi chân thành & tích cực.
Quy Hoạch Cá Nhân, Gia Đình & Cộng Đồng:
Vậy trước tiên, chúng ta nên chú trọng đến Phẩm Chất của một Quy Hoạch có tầm vóc Cộng Đồng Quốc Gia 3 miền Trung Nam Bắc, không những chỉ là lãnh vực Địa Dư mà phải bao gồm cà lãnh vực Con Người, nhiều giai tầng và nhiều lập trường, nhiều ước vọng, nhiều quy hoạch khác nhau & nếu không đáp ứng được Chất Lượng, có thể mang lại sự Chậm Trễ cho nhiều Chuyên Ngành hay Lãnh Vực trong Nền Kinh Tế nói riêng & Văn Hóa Xã Hội nói chung.
Những Dự Án Có Chất Lượng & Thiếu Chất Lượng:
Những Dự Án có chất lượng & thiếu chất lượng có thể nhận thấy ngay trong khi & sau khi hoàn thành những Dự Án đó. Nó giống như một Sản Phẩm sản xuất đủ chất lượng và thiếu chất lượng vậy. Chúng tôi mong mọi Lãnh Vực cùa Quê Hương Việt Nam hôm nay nên duyệt xét lại chi tiết Phẩm Chất hay Chất Lượng để bổ túc hoàn chính hầu có thể bắt kịp Người trong Cộng Đồng Thế Giới.
Một trong Dự Án trước đây mà Chính Quyền VNXHCN có tên là Hòa Giải Dân Tộc sau Chiến Dịch Thống Nhất Quốc Gia, lấy tên là Giải Phóng Miền Nam đã thiếu khá nhiều Chất Lượng, kể cả phương diện khách quan & chủ quan. Kết quả cho đến nay, không rõ Quý Vị Chính Quyền có nghe Lới Bình Luận của chính các Đồng Chí trong cùng Đảng Phái Quý Vị xem sao, ví dụ như Hiến Pháp, ví dụ như Dự Án Độc Đảng, ví dụ như v/đ Tự Do, Cộng Hòa, và Nhân Quyền của Quần Chúng, vv..
Nhiều Nghị Quyết đã ban hành mang những con số như 72, 88, 258, vv.. theo tôi thì Chất Lượng có phần không đàm bảo cho sự Phát Triển một Dự Án ở tầm vóc Quốc Gia & Quốc Tế?
Tạm Kết Luận:
Chúng tôi kỳ vọng một sự Tái Quy Hoạch tương tự như CQ VNXHCN đang Tái Cấu Trúc Nền Kinh Tế Tài Chánh hôm nay trong quốc nội vậy. Điều Cơ Bản chính là làm sao mọi Dự Án Quốc Gia tái Quy Hoạch sẽ mang được Chất Lượng Quân Bình như Ước Vọng của Toàn Dân, quốc nội & cả hải ngoại. Như vậy, viễn ảnh một sự Tái Quy Hoạch Xây Dựng một Nước Việt trong tương lai sẽ là một Viễn Ảnh thoải mái với mọi Giai Tấng Xã Hội và tự nhiên Chất Lượng của các Công Trình Xây Dựng sẽ bền vững lâu dài.
Tran, Vanson – 9/2013

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: