OUR GREAT WORLD FAMILY AND ITS DIFFERENT PARTIES

ĐẠI GIA ĐÌNH & PHE PHÁI

(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Không hẳn mấy ai đều có phúc,

Nên thường-thường, Gia-Đình nào cũng có Hóa Phân,

Nhóm Anh Chị Cả thì chia-rẽ 2-3 Phe,

Nhóm Đàn Em thì thích theo Phe Mạnh,

Không hẳn Phe Mạnh là luôn luôn giỏi,

Phe Yếu kia, cũng tìm cách Dí Phần,

Họ đối-xử nhau theo Cái Lợi xa gần,

Và Liên Kết hay Dèm Pha đủ thứ..

Hôm Nay G20 của Cộng Đồng Thế Giới,

Nước Mạnh, Nước Giầu, Kinh Tế 2-3 Phe?

Ông Tổng Thư-Ký, cứ bị lăn như Bi..

Lúc ngả Nhóm này, lúc sang Nhóm khác?

Quân Bình được Quy Mô & Nguyên Tắc,

Trong Đại Gia-Đình này, cũng rất khó khăn?

Nay Nhóm này biểu quyết quá khó khăn,

Mai Nhóm kia trình bầy nhiều Điều Bất-Lợi..

Nói tóm lại, Ta phải xem Cái Lợi,

Cân Nhắc xem Nó đang chạy Hướng nào?

Rồi đuổi theo mà Tường Trình, phân tích..

Bác Putin Nga, quyết theo Phe Trung Quốc,

Vì cả Hai đều có Lợi ở Trung-Đông?

Bênh-Vực Syria là Cái  Cớ của Lợi không?

Hay là thấy Syria mà Lòng thương hại?

Còn TT B. Obama có phần xúc động?

Vì Tình Người hay cũng có chút Lý-Do?

Ít hay nhiều, Cái Lợi vẫn quanh co?

Cho nên, Ta vẫn phải Giải-Hòa theo Quyền-Lợi?

Nhóm BRICS, Nhóm TTP, Nhóm ASEAN cũng vậy?

Cái Lợi mà Ai cũng nhắm Phần mình?

Anh Chị Em đều biện luận, tranh dành?

Chưa hẳn có Thực Tâm, Tình Nhân Bản?

Tôi Đề-Nghị mỗi khi có Cộng-Đồng Nghị Hội,

Cũng nên mời các Vị Đại-Diện Giáo-Tôn xem?

Cho Ý Kiến và Đóng Góp Tinh Thần,

Trí Tuệ Tâm-Tư có lẽ thêm sáng suốt?

Hoặc là giữ được cho Hướng Đi Lạc-Phúc..

Bảo vệ Toàn-Cầu, cùng Giọt Máu Gia Đình,

Một Ngôi Nhà Thế-Giới, như của vị “MS Luther King”.

Chúng Ta phải chân tình mà Chia Sẻ?

Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/asean-brics-n-liquidity-crisis-vh-nxn-09042013101215.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: