WHERE IS THE MAIN OBJECTIVE OF THE SYRIAN WAR?

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA CUỘC CHIẾN SYRIA?
(Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội)
Lích-Sử vừa chứng-minh Vụ Hạ Bệ Sadam Hussein?
Kết-Quả thế nào? Nhân-Sinh và Tài-Nguyên Gia-Đình Nhân-Loại?
Có những Sai-Lầm trong Kiến-Năng & Tính Toán?
Cho đến nay, đã Ổn Định thế nào?
Đâu là Mục-Tiêu Chính của Cuộc-Chiến Syria tiếp-theo?
Các Lãnh-Tụ Siêu Đại Cường & Gia-Đình Liên-Hiệp-Quốc?
Đã Nghị-Hội nhau chưa? TT Assad và Thái-Độ?
Tại sao không Nghị-Hội để thông đả Lập-Trường?
Không lẽ nào những Dị-Biệt Xã-Hội bình thường,
Nhân-Loại vẫn cứ phải luôn dùng Bom Đạn?
Mục-Tiêu Chính là Không Gian & Đời Sống?
Hay chỉ là Nhân Cách của Loài Người?
Vậy Tại Sao không Tranh-Luận hết bằng Lời?
Mà Ta phải sử-dụng với nhau, bằng Võ-Lực?
Mầm Mống chính của Chiến-Tranh là Bạo Lực?
Ta nên tìm mọi Phương-Cách Giải Hòa thôi?
Vì là Đời-Sống Vô-Tư của Tuổi-Trẻ muôn nơi?
Chúng phải được hưởng một Cuộc Đời An-Lạc?
Do đó, phải cố Quân-Bình khi làm Người-Lớn?
Để thăng hoa cho Nhân Loại thái hòa..
Tôi ước mong LHQ, và mọi Quốc Gia..
Để Tâm-Óc và Tình Người, vào duy-trì Nhân-Đức,
Chỉ có Nhân Đức mới An-Bình Đời Sống?
Dù ở Châu-Lục nào, Đau-Đớn cũng như nhau?
Cho nên, làm Người-Lớn hay Lãnh-Tụ, hãy mau..
Tìm Hòa-Giải và Quân-Bình tối đa Quyền Lợi?
Quyền Lợi một khi quân bình thì Đời Sống..
Của Toàn Cầu sẽ gặt hái được Thái-Hòa?
Niềm Lạc-Phúc sẽ hy vọng với mọi Quốc-Gia?
Vanson – 9/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT – XIN MỜI XEM CHI TIẾT:
http://www.mhznetworks.org/watch/top-story-us-senate-draft-resolution-suggests-90-days-bombing

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: