THE COMPROMISING POLICY IS OUR MODERN WISDOM TODAY

XU THẾ ỨNG XỬ ÔN HÒA
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Số Vốn của Mỹ ở Trung-Đông đã cạn?
Sau Chiến-Tranh Vịnh I & Vịnh II?
Chiến-Cụ, Vũ-Khí, Viện-Trợ, lên hàng tỷ mỹ kim..
Và tồn-đọng Trương-Mục Nợ khá nhiều nên phải dịu?
Tục-ngữ Việt ta bảo, Nhập Giang Tùy Khúc?
Thế Bá-Chủ xưa nay vẫn (Mạnh vì Gạo), và (Bạo vì Tiền)?
Vì vậy, Chủ Trương Mỹ quyết rút khỏi Afghanistan?
Do đó, (Mỹ-TT B. Obama) với (Chính-Sách Ôn-Hòa) là rất đúng,
Tức một nõi trong Ao Tù, Nước đọng,
Có Vài Thằng lại Thừa Nước Đục Thả-Câu?
Làm cho Nước Mỹ thẹn, nhất là (Nhóm Diều Hâu),
Họ vẫn nghĩ Mình Giầu, Dư Tiền vung-vít?
Tạm dừng để Tích Phân Tình-Hình Thế Giới,
Trong Bàn Cờ, Thế Hồi Giáo ở Trung Đông,
Như khá mạnh, nên Do-Thái tỏ vẻ Bực-Mình?
Song chính vì Thời-Thế, cũng nên khuyên Do-Thái?
Do-Thái cần phản-tỉnh, phải biết Mình còn bé?
Xử-Thế Ôn Hòa là Giải Pháp khôn ngoan?
Và Chính Lược này sẽ mang lại Thăng Hoa..
Cho Toàn Vùng Ả-Rập, Palestine, cùng Do Thái?
Niềm Hận-Thù sẽ tiêu tan đi nhiều Ức-Chế?
(Miền Đất Thánh này), Văn-Hóa Người sẽ bừng nở Mùa Xuân!
Mùa Hòa-Giải những Dị-Biệt Tôn-Giáo, Quyền-Lợi hãy còn..
Cùng Hợp Tác cho v/đ Thái Hòa & Lạc Phúc?
Tôi xin chúc cho (Miền Trung Đông), toàn Vùng Ả-Rập..
Nhiều Dự-Án Tình Người sẽ xây dựng Tương-Lai…
Cửa Thiên Đàng Thiên Chúa Đấng Ba Ngôi..
Rồi sẽ mở với Tiếng Chuông ngân rộn-rã!!
Vanson – 9/2013
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/09/130902_syria_obama_congress.shtml

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: