THE CHARACTERISTICS OF COMMUNIST CANCER IN OUR CULTURE

CĂN BỆNH UNG THƯ VĂN HÓA CỘNG SẢN
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Virus Cộng-Sản cấy vào Tâm Hồn Nhân Loại,
Mục đích là thay một Hệ Tế Bào.
Của Vi Trùng Đế Quốc, lãn Thực Dân,
Song trong Nhóm Lãnh-Đạo đều đi sai Phương-Pháp?
Kể từ Lt Lenin, Staline, đến ông Ku-Xép..
Sang đến ông Hồ, Kim-Nhật-Thành, đến ông Mao..
Khi Họ mang cấy Siêu-Vi-Trùng Văn-Hóa đỉnh cao,
Lập tức đã chuyển biến thành Ung-Thư Văn-Hóa!
Tôi không rõ Bệnh Ung Thư cho lắm,
Nhưng Kiến-Thức hiện thời có Chỉ-Dẫn qua loa..
Không được Ăn Thịt và chỉ Ăn Rau,
Ăn Trái Cây và lo Tập-Tành kỹ lưỡng,
Một Cơ Thể mà mắc bệnh Ung-Thư đó,
Chờ Ngày Tàn và ngắc ngoải mà thôi?
Song Căn-Bệnh Ung-Thư Văn-Hóa CS Việt hôm nay,
Nó phát suất khá nhiều thêm Bướu lạ,
Tế-Bào Ung-Thư không những sinh đôi, mà (ba bốn..)
Có thể nhìn, nhưng Cách Chữa chịu thua?
Ví dụ như Dạng Hút Tư-Sản của Toàn-Dân,
Như Hiện Đại, Siêu Vi-Trùng Ung-Thư Cộng Sản,
Chúng như khát vô cùng, Quyền Tư Hữu?
Uống càng nhiều, Lương Bổng lại càng cao?
Ta chữa được một Góc Cạnh nho-nhỏ nào,
Chưa kịp, đã lan sang nhiều Góc khác?
Đừng nói nhé, ngay cả bên Trung Quốc,
Siêu Vi-Trùng Văn Hóa CS lan rất nhanh..
Vừa mới đây, Nạn-Nhân nổi tiếng Bạc Lai-Hy,
Rồi kế tiếp ông Chu-Vĩnh-Khang vào danh sách?
Đây chỉ là mới liệt-kê Bệnh-Nhân sắp chết?
Nhưng còn rất nhiều Bệnh-Nhân khỏe phát huy?
Ung Thư Văn-Hóa Cộng không thấy suy vi,
Mà danh-sách Bệnh Nhân càng cao trong Xã-Hội,
Ta chỉ sợ lúc Căn Bệnh Ung-Thư đột-khởi,
Cơ-Thể Xã-Hội mình, sẽ Ngã Gục mà thôi?
Vì Nền-Tảng Nghi-Lực Cơ-Thể Việt đã tan hoang?
Không thể kịp thời gian vào Cấp Cứu?
Thế là Chết Tất Cả, toàn-dân hay quần-chúng?
Lý do vì, Giai-Cấp Lãnh Đạo bị Ung-Thư?
Phương Cách nào để tiêu diệt Ung Thư?
Nhất là Biến-Chứng Ung-Thư này khó mà Ngăn-Cản?
Vanson – 9/2013

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: