THE WORLD PEACE AND WAR

CHIẾN TRANH & HÒA BÌNH
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Syria trên bờ của Chiến Tranh, Vực Thẳm?
Nhiều Nước Địa-Cầu muốn cho Syria một Bài-Học?
Vì TT Độc-Tài Assad quả-quyết chẳng sợ Ai,
Dù Thằng đó có ba đầu sáu tai..
Kể cả Phe Tây-Phương & siêu cường Mỹ?
Phe Tây Phương đang trông chờ Mỹ,
Mỹ vẫn còn lưỡng-lự, chờ Lập-Pháp tán đồng,
Xa hơn, Mỹ còn đợi (Chỉ Số Thuận/Nghịch) của Toàn-Dân,
Và cả Quyết-Nghị của CQ Liên Hiệp Quốc,
Xem ra Chiến-Tranh & Hòa-Bình đang gây cấn?
Làm sao đây Các Bạn khắp Toàn Cầu?
Đức Lạt Ma rất yêu chuộng Hòa Bình,
Song Ông vẫn bị lưu vong vì Trung Cộng?
Tôi nhớ vài Câu Thơ của Ngài (Lạt Ma Đại Đức),
Ngài nói rằng Nhân-Loại nên hiểu là (Một Gia Đình),
Trong Đời-Sống, Chúng Ta phải có cái Tình,
Giữ Hòa Khí cho Tha Nhân Lạc Phúc!
Rồi tôi đọc ít nhiều trong Thánh-Kinh Tân-Ước,
Đức Chúa Trời cũng nhắn-nhủ Phải Giữ Hòa-Bình?
Ngài biết không, Địa-Cầu cứ vẫn Giết Nhau?
Hết Cuộc Chiến này, mong-manh Cuộc Chiến khác?
Chuẩn Siêu Cường đang lên như Trung Quốc,
Cũng tham lam, bắt nạt khắp cả Vùng?
Còn hôm nay, TT Assad Syria, quá độc-tài?
Dùng cả Súng Hóa-Chất giết Đồng-Bảo nào chống-đối?
Một số Nước, cho mình là vai-trò Bá-Chủ,
Muốn thay Trời, cho Assad một Trận tơi-bời?
Nhưng nhiều Người khuyên Họ, bớt giận thôi?
Vì Phát-Động Chiến Tranh, cả Làng đều chết?
Giữa Hòa Bình & Chiến Tranh sắp tới..
Bạn nghĩ sao, Mình phải Ứng-Xử thế nào?
Bởi vì, Mình cũng mang một mạng Đồng-Bào?
Trong cái Cộng-Đồng vẫn Tranh Dành Cơm Áo?
Hy-vọng rằng Tình Người, Tình Yêu Nhân Bản..
Được phát-huy, tránh Gây Nghiệp Ác cho Đời?
Để rồi Hậu-Quả bi đát, máu chẩy thê-lương!
Đưa Nhân Loại vào Con Đường Lao Lý?
Vanson – 9/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT: (Xin mời xem Chi Tiết)
http://www.france24.com/en/20130903-syrias-assad-warns-regional-warcould-erupt
http://www.dalailama.com/messages/world-peace/a-human-approach-to-peace
[ Trích Đoạn: World Religions for World Peace:
The principles discussed so far are in accordance with the ethical teachings of all world religions. I maintain that every major religion of the world – Buddhism, Christianity, Confucianism, Hinduism, Islam, Jainism, Judaism, Sikhism, Taoism, Zoroastrianism – has similar ideals of love, the same goal of benefiting humanity through spiritual practice, and the same effect of making their followers into better human beings. All religions teach moral precepts for perfecting the functions of mind, body, and speech. All teach us not to lie or steal or take others’ lives, and so on. The common goal of all moral precepts laid down by the great teachers of humanity is unselfishness. The great teachers wanted to lead their followers away from the paths of negative deeds caused by ignorance and to introduce them to paths of goodness. All religions agree upon the necessity to control the undisciplined mind that harbours selfishness and other roots of trouble, and each teaches a path leading to a spiritual state that is peaceful, disciplined, ethical, and wise. It is in this sense that I believe all religions have essentially the same message. Differences of dogma may be ascribed to differences of time and circumstance as well as cultural influences; indeed, there is no end to scholastic argument when we consider the purely metaphysical side of religion. However, it is much more beneficial to try to implement in daily life the shared precepts for goodness taught by all religions rather than to argue about minor differences in approach.]
http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/series/seeking-the-peace-of-christ-christianity-and-peacemaking/
Peace is essential to Christianity. There can be no doubt about it. Consider, for example, these passages from the New Testament Gospels: Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men. (Luke 2:14, KVJ) – Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. (John 14:27) – Then there are these verses from the writings of the Apostle Paul: Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. (Rom 5:1) – For the kingdom of God is not food and drink but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. (Rom 14:17) -Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. (Phil 4:6-7).
with God to some extent. We think of non-Christian people more as seekers than as God’s enemies in need of peace with God. And, indeed, those who don’t know the Lord may be seekers. But they are also, in a profound sense, both separated from God and opposed to God. Yet God has extended an offer of peace through Jesus Christ. Faith means receiving this offer, putting down our opposition to God, and entering into a peaceful relationship with Him.
http://www.washingtonpost.com/…/9-questions-about-syria-you-were-too-embarr
http://www.theguardian.com
http://www.forbes.com/…/russia-warns-u-s-over-syria-says-obama-like-bush/‎
http://www.spiegel.de/international/world/german-pundits-weigh-pros-and-cons-of-syria-intervention-a-918849.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: