THE RICH AND THE POOR AFTER COMMUNISM REVOLUTION BY YOUUBES

NỀN KINH TẾ ĐÓI NGHÈO CỦA THẾ GIỚI SAU CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA “COMMUNISM” QUA HÌNH ẢNH HÔM NAY:
(Phóng Sự Tổng Hợp Hình Ảnh Xã Hội)
Hình Ảnh Nghèo của Nhiều Quốc Gia hiện tại:
http://www.youtube.com/watch?v=LrIfw2Rspmc
http://www.youtube.com/watch?v=HqBKqcie_EM
http://www.youtube.com/watch?v=IYmGIr-20DY
http://www.youtube.com/watch?v=l3z3tSWaEUQ
http://www.youtube.com/watch?v=S9-NPWhcfIA
http://www.youtube.com/watch?v=1k7ypBocrKQ
Chắc quý độc giả đã xem qua hình ảnh Đói & Nghèo của nhiều hoàn cảnh của nhiều nước trong youtube trên?
Lý Thuyết & Đường Lối Của Hậu Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Đã Chia Cách Thêm & Gia Tăng Hố Giầu Nghèo?
Và qúy vị cũng đã xem kỹ những hình ảnh đặc biệt trong mỗi quốc gia khác nhau.
http://www.youtube.com/watch?v=TVST7PbQLLo
http://www.youtube.com/watch?v=iEvOFlpAye8
http://www.youtube.com/watch?v=haCGEU-pXps
http://www.youtube.com/watch?v=T12D0OyBta4
http://www.youtube.com/watch?v=4vcitywUsvg
http://www.youtube.com/watch?v=bpO2iEJmV0U
http://www.youtube.com/watch?v=hoWhWJzdBRk&list=PLG4eXobJhDr-_r-l9EqbNxbFcWLIoUlzj
Hãy Kỳ Vọng Vào Tương Lai?
http://www.youtube.com/watch?v=_vuZsoQDAYY
http://www.youtube.com/watch?v=jzrUqAtUcpU
http://www.youtube.com/watch?v=GmdM0UL0Iwc
Tạm Kết Luận:
Chúng ta hãy hy vọng Hoàn Cảnh Con Người sẽ bớt Đói Nghèo trong tương lai. Mức Lạc Phúc Xã Hội sẽ được Lương Tâm Con Người Điều Chỉnh và có sự An Bình cho Mọi Dân Tộc Còn Nghèo Đói.
Tran, Vanson – Tháng 9/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI TƯỜNG TRÌNH:
http://www.whypoverty.net
http://www.youtube.com/watch?v=bvg1VOVyrVs
http://www.gofundme.com/The-Daily-Reminder http://www.bbc.co.uk/programmes/b013g87m.
http://www.worldvision.org
http://www.theguardian.com
http://www.worldwatch.org/our-demographically-divided-world‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: