THE BORDER OF HUMAN RACES AND THEIR LAND

BIÊN GIỚI CỦA GIỐNG NGƯỜI VÀ ĐẤT TỔ
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)
Tôi ước gì được vào chân Địa Trắc, (Paradise Land Surveyor Job)
Của Thiên Đàng nơi Thượng Đế ngự trì,
Tôi sẽ trình bầy để Thượng Đế rõ thực hư,
Loài Người đã giết nhau vì Đất Tổ,
Họ đã sống Ngàn Năm theo Bộ Lạc,
Rồi dần dà, có Văn Hóa Giống Nòi,
Họ quên rằng mọi Dân-Tộc đều có Nhân-Quyền?
Mà Tòa-Án Thiên Cung quên, chưa ban Luật?
Luật của Giống Nòi, Quốc Gia hay Văn-Hóa..
Phải làm sao, để Nhân Loại thái hòa?
Sau thời kỳ Phong Kiến, đến Thực Dân..
Biên Giới Đất, Tộc Dân, nhiều Xáo Trộn?
Cho nên, Job của tôi, sẽ Tái Quân-Bình-Lượng,
Và tiếp theo, đề nghị Công-Quỹ của Trời..
Định Mức Lương tối thiểu mọi Dân Nghèo..
Và trồng cấy vào Tâm-Hồn muôn Sắc Tộc,
Sống an hòa, nhân đạo, trọng Nhân Quyền,
Và tôi nghĩ Nhân Loại sẽ Bình Yên?
Chấp Tranh Lãnh-Thổ sẽ không còn rắc rối?
Như Lão THCS cướp Biển Đông Lãnh Hải,
Hay một Kampuchia vừa mới muốn Đất nào?
Mà Hồ Sơ Thượng Đế thiếu Nhật Tu?
Khiến nhiều Tộc-Dân phải dấn thân vào Hệ-Lụy!
Vanson-9/2013
NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/08/130829_nguyendinhdau_khmer_claims.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: