MEASURING SOCIAL CHARACTERS IN A SOCIETY

LƯỢNG CHẤT XÃ HỘI TRONG MỘT XÃ HỘI
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Ngành Y Dược có chiếc Cân Digital mới,
Có thể cân nặng nhẹ chất vô hình,
Các Bạn Gái có thể mược Cái Cân,
Và đo được Tình Yêu khi khăng khít,
Thật đấy, mới vừa đây, đo Chất Lượng,
Lượng chất xã hội đang tồn-đọng Xã-Hội mình?
Vì sau Cuộc Cách-Mạng Xã-Hội, ít thấy thanh-minh?
Chỉ ca-tụng bề ngoài Thói Quen Đạo-Đức Bác?
Chiếc Cân Digital quả đã đo Lời Bác,
Phần Hy Sinh Bác cống hiến một đời!
Song khi Bác đến Hạn Đã Về Trời,
Thì Chất Lượng Xã Hội Nước mình nhẹ bớt?
Cho đến Hôm Nay, gần như tiêu mất!
Chất Lượng này quả không cánh mà bay?
Nó bay cao, và Nó cũng bay xa…
Vào những Cái Túi Đại-Gia hay Tập-Đoàn Lợi-Ich?
Có nghĩa là Chất-Lượng đã gia-tăng sau Cách-Mạng…
Nhưng Chúng chỉ vào vài Giai Cấp ưu tiên?
Thứ Nhất là giai cấp Phải Có Quyền,
Hai đến nữa Phải Rất Thân, mật thiết?
Rồi sẽ đến Chức Năng trong Màng Lưới,
Sau nữa là giai-cấp phải biến ra Tiền..
Rồi mới đến Nhóm Đa-Số toàn dân nghèo..
Mà Hiện-Tại, người Dan gọi là “Nhất-Thân Nhì-Thế”
Rồi tiếp nối, Họ gọi là “Tam-Ngân, Tứ-Chế”
Xếp lại thành một chuỗi của Ca Dao..
Nào xin các Bạn tìm tòi trong Dân Gian?
Nhất Thân Nhì Thế, Tam Ngân Tứ Chế..
Chất-Lượng Xã-Hội có còn hay hoàn-toàn tiêu tán?
Tôi mới thương Công Sức của Bác một đời?
Trong đời, Bác chỉ lầm-lỡ có một lần,
Là cái Vụ Cải-Cách Nông-Thôn, hay Đấu-Tranh Giai-Cấp?
Nhưng Bác ra đi, không tham lam Chất-Lượng,
Bác để lại cho Mình, song Chất-Lượng “biến thành Sâu”?
Một Loại Sâu Tầm, Tham Nhũng giết Non Sông!
Dự-đoán, Con Cái mình một Đời vô-cùng bi-đát?
Như “một Cụ 80 ” trong nước vừa nói đây, “Cụ Bà Lê Hiền Đức”?
Vanson – 9/2013
NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT: (Wonderful Report of Mrs. Lê Hiền Đức – 80 years old)
http://xuandienhannom.blogspot.de/2013/08/cu-ba-le-hien-uc-len-tieng-ve-nan-tham.html

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: