THE LEGACY OF VIETNAMESE INTELLECTUALS & WRITERS NAMED NHAN VAN GIAI PHAM

VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM CỦA QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM LÀ GI?
PHẦN GIỚI THIỆU: Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm là một Phong Trào Nhân Quyền của các Văn Nghệ Sĩ, các Nhà Trí Thức Việt Nam từ khi Nền Văn Hóa Việt Nam thức tỉnh, lên đường Đấu Tranh cho Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ chân chính, mà trong đó, Môi Trường Xã Hội Việt đầy những Ước Mơ, những Hy Vọng, những Phương Án thỏa hiệp và dị biệt khó hòa giải vững bền, đã gây nên hàng ngàn những Hệ Lụy Nhân Sinh trong một Giai Đoạn Lịch Sử đáng buồn của Dân Tộc Việt. Với vài dòng ngắn ngủi, chúng tôi không thể mô tả và tường trình hết được. Xin mời Độc Giả tha thiết tìm hiểu và nghiên cứu Biến Cố Văn Học Lịch Sử này hãy kiên nhẫn theo những Lối Mòn mà chúng tôi thâu thập được, liệt kê dưới đây, Phần Sưu Tập Các nguồn Tài Liệu liên hệ.
PHẦN SƯU TẬP CÁC NGUỒN TÀI LIỆU:
Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do/RFA:
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP1_NAn-20060915.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP2_NAn-20060915.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP3_NAn-20060916.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP4_NAn-20060916.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP5_NAn-20060917.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP6_NAn-20060917.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP7_NAn-20060918.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP8_NAn-20060918.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP9_NAn-20060919.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/nhanvangiaiphamP10_NAn-20060920.html
http://www.rfa.org/vietnamese/Nhanvangiaipham/InMemoryOfPoetNguyenHuuDang_VHung-20070214.html
Videos/Websites/Bloggers:
http://catbuicarolineth.blogspot.fr/2013/07/vu-nhan-van-giai-pham-vietnamfilmclub.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Nhan_Van_affair
http://www.rfa.org
http://www.diendan.org
http://phiem-dam.com/vanhoc42.htm
http://viteuu.blogspot.com/2013/06/ve-vu-nhan-van-giai-pham.html
http://ttngbt.wordpress.com/2013/08/23/video-ve-vu-an-nhan-van-giai-pham/
http://www.luanhoan.net
Phần Kết Luận: Chúng tôi tạm kết luận phần Tìm Hiểu Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm ở đây và mong Quý Độc Giả đóng góp thêm Phần Sưu Tầm của mình, hầu Bức Tranh Vân Cẩu trong nền Văn Hóa đang bước đi của Việt Nam Chúng Ta sẽ suông sẽ trong Cuộc Hành Trình vào Tiên Hóa Nhân Bản thăng hoa và cấp tiến không ngừng.
Tran, Vanson – 8/2013

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: