CONGRATULATING THE VIETNAMESE BACHELOR DEGREE IN USA!

MỪNG VĂN BẰNG CỬ NHÂN TIẾNG VIỆT TẠI HOA KỲ
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)
Xem ra Tiếng Việt còn, Văn-Hóa Việt vẫn còn?
Riêng Dịp Này, Ngôn Ngữ Việt lại rất cần?
Sự Xích Lại của Mỹ-Việt, trong Giao-Lưu Văn-Hóa?
Chúng Ta cùng khép lại Nỗi Buồn Quá-Khứ!
Để cùng nhau Xây Dựng đẹp Tương Lai..
Đây chính là Sự Hòa Giải Nhân Văn?
Trên Địa Cầu của buổi đầu Thế Kỷ?
4 Thập Niên rồi, tôi vẫn mơ Hi Vọng,
Có Một Ngày tôi sẽ được Hồi Hương,
Và mầu Cờ Quốc Cộng sẽ vấn vương..
Bay phất phới với Tâm Hồn Cởi Mở,
Thành Kiến, Hận Thù, chúng ta xóa bỏ..
Để từ nay, dậy-dỗ Thế-Hệ Trẻ còn non..
Bằng Cử-Nhân Việt đã mở những Lối Mòn..
Và sẽ hướng thênh thanh vào Đại Lộ?
Đại Lộ Nhân-Bản đang đợi chờ, chào đón..
Nhân Loại Toàn Cầu cùng Chia Sẻ Thái-Hòa?
Như một Kỳ Vọng đang dào dạt thiết tha?
Cũng từ đây Địa-Cầu sẽ giải-hòa ngàn Cách-Biệt?
Giấc Mơ chung, Chúng Ta cùng hạnh phúc..
Con Đường Dài, cần Nỗ Lực mọi Quốc Gia?
Để Xóa Đi những Cách-Biệt, Mức Giầu Nghèo?
Mọi Dân-Tộc sẽ không còn Phân Khai, Ly Biệt,
Khắp 5 Châu, cùng Đồng Ca và Hòa Tấu..
Một Tình Người, Tình Chồng-Vợ, Con-Cái, lẫn Gia-Đình!
Bền vững, chan-hòa Tiếng Trẻ Thơ vui nhộn!
Tran, Vanson – 8/2013
NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/lan-dau-tien-co-bang-cu-nhan-viet-ngu-tai-hoa-ky/1737192.html

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: