BECOMING OLD WHEN NOT BEING RICH; BEING NOT HEROIC BUT BECOMING ARROGANT!

CHƯA GIẦU ĐÃ GIÀ, CHƯA HÙNG ĐÃ HUNG
(Tùy Bút, phiếm luận, kinh tế, xã hội)
Quanh Chủ Đề Võ Công Kinh Tế Toàn Cầu:
Trong Nguồn Tham Khảo Kinh Tế hôm nay, chúng ta cùng đọc RFA, bài Phỏng Vấn KT của btv Vũ Hoàng & cvkt Nguyễn Xuân Nghĩa nhìn nền KT TQ-XHCN nhận định rằng “Võ Công KT TQCS chưa Giầu đã Già và chưa Hùng đã Hung”. Như vậy, theo cá nhân tôi nôm na hiểu rằng, Võ Sĩ Kinh Tế TQCS cũng đã học nhiều năm môn Võ Công KT, song chưa đạt được mức Thượng Thừa, còn Bất Quân Bình nữa. Võ Năng chưa đến nơi đến chốn thì Thân Lực đã già và mệt mỏi. Học chưa hết mọi Chương trong Chân Kinh Võ Công trở thành Anh Hùng thì đã hung hãn và thiếu chất lượng cần thiết rồi? Và cvkt Nguyễn Xuân Nghĩa cũng nhắc nhở Võ Sinh còn trẻ VNCS hãy coi chừng, trông gương TQCS mà điều chỉnh Hành Vi học tập của mình?
Trên Võ Đài KT Quốc Tế hôm nay vừa khai trương Hội Võ Học KT BRICS gồm 5 Cao Thủ Kinh Tế đó là Brazil, Russia, India, China và South Africa. Xem chừng ra Khí Thế rất hung hãn, răn đe những Cao Thủ KT Toàn Cầu như Hoa Kỳ, khối Liên Âu, vv.. đe dọa sẽ tung một Chưởng Lực trong Quỹ Tiền Tệ Thế Giới, (IMF) bằng các Ngân Hàng của Khối mình, thay thế luôn Đồng Mỹ Kim hiện dụng. Nhưng Khoa Trương này cũng có thể coi như khối BRICS có một chút Vốn Liếng Võ Công KT trong các Thành Tích của Họ trong 2 thập niên qua, song chúng ta thấy một Dạng Bất Ổn, hơi giống Dạng Tẩu Hỏa Nhập Ma, khi quá Sức Ép của Cơ Thể Kinh Tế hiện thụ đắc.
Võ Công Kinh Tế Đã Vài Lần Tẩu Hỏa Nhập Ma? (THNM)
Qua Lịch Sử sau TCI, TCII, CT Lạnh vừa qua thì Russia sau khi từ bỏ Nhồi Sọ Cuốn Kinh Thư Mác hơi có phần hoang tưởng, không thực tế, mặc dầu Cuốn này viết rất lý tưởng, song phần đông khi áp dụng cấp độ Bạo Tàn Bạo Động phát huy quá đáng, làm mất chất lượng Lý Tưởng Xã Hội mà Sự Phụ Karl Marx đã viết. Sau đó thì Liên Bang Nga Sô Viết tuyên bố sụp đổ, giải thể, áp dụng lại Võ Công KT Thị Trường Tây Phương. TQCS cũng Xét Lại và Đổi Mới, duy trì Lý Tưởng của Sư Phụ Karl Marx, song định chiều hướng theo TTKT, vì đây là Nguồn Sống cho Hạ Tầng Cơ Sở Lý Thuyết Võ Học của Cộng Sản hay XHCN. Ngày nay vẫn còn TQCS, BHCS, VNCS và Cuba CS còn lưu lại trong Võ Công của mình Chương Cơ Bản XHCN Định Hướng theo TTKT Tây Phương, song sự Hội Nhập xem ra vẫn có Phần Trục Trặc, mặc dầu từ một Quốc Gia yếu kém về Kinh Tế, nay TQCS đã vượt Con Rồng Kinh Tế Nhật Bản trong LM Kinh Tế Hoa Kỳ, được xếp vào hàng thứ 2 sau Bá Chủ KT Hoa Kỳ kể từ hậu TCII & CT Lạnh.
Võ Công KT Hoa Kỳ cũng lên và xuống sau TCII & CT Lạnh, nhất là tiêu phí Sinh Lực trong Cuộc Chiến Phát Động Chế Độ Dân Chủ Tự Do của mình vào miến Trung Đông đấy Nhu Cầu phức tạp, khiến đã có phần mệt mỏi và đang bồi dưỡng sinh lực?
Cái mốc 2008 đã làm định điểm Đi Xuống và Đi Lên của các Siêu & Đại Cường Kinh Tế hay các Cao Thủ Võ Công KT như Nga, TQCS, Liên Âu, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil, Nam Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Úc, Anh vv..
Trong thập niên vừa qua, Sự THNM của các Cao Thủ vẫn còn tiếp diễn, có Cao Thủ đã bình thường vì không Nợ Nần, Khiếm Hụt Sức Lực cần phục hồi, cho nên phải chờ cho hết thập niên 2015-2025, chúng ta mới ngã ngũ các Liên Minh KT đang hình thành và Tiềm Năng Nội Lực của các Cao Thủ VCKT ra sao. Các Liên Minh đang hình thành sẽ cho chúng ta thấy Dạng THNM sẽ giải độc ra sao và phát huy theo Hướng Nào? Cạnh Tranh Thủ Địch đi đến Đấu Tranh trên Võ Đài Thế Giới hay Hợp Tác Chia Sẽ Kiến Năng VCKT để mọi Liên Minh được chia sẻ Mức Lạc Phúc Xã Hội.
Loại Võ Công Cường Thân Kiện Thể Là Thế Nào?
VCKT nhắm vào Lạc Phúc Chung của Nhân Loại sẽ lành mạnh, sẽ làm cho Cơ Thể Nhân Loại được khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng Hướng VCKT vào chủ yếu Cạnh Tranh Hơn Thua và Háo Thắng thì sẽ mang Bất Hạnh đến cho Nhân Loại Toàn Cầu? Chúng tôi và quý vị cũng là một Thành Viên trong một hay nhiều các Liên Minh Xã Hội Toàn Cầu hôm nay. Dù Toàn Cầu đang hình thành các Liên Minh khác nhau, như BRICS, như ASEAN, như TPP, vv và vv.. thì Chúng Ta cũng ước mong rằng Chủ Đích của VCKTH sẽ giúp ích cho Nhân Loại một Mức Sống Lạc Phúc quân bình, không bất công và mức Giầu Nghèo Xã Hội không quá chênh lệch như Hiện Tại?
Tạm Kết Luận & Nhìn Về Tương Lai”
Ôn Cố Tri Tân có lẽ là câu ngạn ngữ mà chúng tôi phải mượn để kết luận bài Tùy Bút phiếm luận này. Nhìn vào Quá Trình Lịch Sử Nhân Loại, chúng ta cũng mừng vì các Chế Độ hay Ý Thức Bạo Tàn, Ăn Thịt lẫn nhau của Nhân Loại đã dần thoát qua đi và Bộ Óc Nhân Loại đang hướng vào sự Tôn Trọng Nhân Quyền chân chính. Phải chăng thế kỷ 21 là một Thế Kỷ Phản Tỉnh Ý Hệ Nhân Sinh và hướng định Nhân Sinh vào Tình Nhân Bản cao đẹp và tươi sáng? Chúng tôi hi vọng rằng các Nhà Lãnh Đạo Quốc Gia & Tôn Giáo hãy ngồi lại với nhau, đề suất Kế Hoạch Làm Mức Lạc Phúc của Nhân Loại được bền vững và thái hòa.
Tran, Vanson – 8/2013
NGUỒN THAM KHẢO & TRÍCH ĐOẠN CHO BÀI VIẾT:
Những Điểm Nhấn của Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, CVKT Đài RFA (Mời Xem):
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/emerg-market-illusion-nxn-07312013143504.html
Broken BRICs | Foreign Affairs
http://www.foreignaffairs.com › Features & Comments
The most talked-about global economic trend in recent years has been “the rise of the rest,” with Brazil, Russia, India, and China leading the charge.
Over the past several years, the most talked-about trend in the global economy has been the so-called rise of the rest, which saw the economies of many developing countries swiftly converging with those of their more developed peers. The primary engines behind this phenomenon were the four major emerging-market countries, known as the BRICs: Brazil, Russia, India, and China. The world was witnessing a once-in-a-lifetime shift, the argument went, in which the major players in the developing world were catching up to or even surpassing their counterparts in the developed world.
These forecasts typically took the developing world’s high growth rates from the middle of the last decade and extended them straight into the future, juxtaposing them against predicted sluggish growth in the United States and other advanced industrial countries. Such exercises supposedly proved that, for example, China was on the verge of overtaking the United States as the world’s largest economy-a point that Americans clearly took to heart, as over 50 percent of them, according to a Gallup poll conducted this year, said they think that China is already the world’s “leading” economy, even though the U.S. economy is still more than twice as large (and with a per capita income seven times as high).
As with previous straight-line projections of economic trends, however-such as forecasts in the 1980s that Japan would soon be number one economically-later returns are throwing cold water on the extravagant predictions. With the world economy heading for its worst year since 2009, Chinese growth is slowing sharply, from double digits down to seven percent or even less. And the rest of the BRICs are tumbling, too: since 2008, Brazil’s annual growth has dropped from 4.5 percent to two percent; Russia’s, from seven percent to 3.5 percent; and India’s, from nine percent to six percent..
The Fall and Rise of the West – Roger C. Altman
While the grim effects of the 2008 financial crisis still resonate across the globe, the recession wasn’t all bad: it triggered fundamental economic restructuring, and the result is a U.S. economy poised to emerge stronger than it was before. Although it’s too soon to say with certainty, even Europe may come out ahead.
Unfair Trade – Amrita Narlikar and Dan Kim
Despite the claims of its champions, the fair-trade movement doesn’t help alleviate poverty in developing countries. Even worse, it is just another direct farm subsidy of the kind most conscientious consumers despise. In the long term, the world needs free trade, not fair trade.
South Africa: A strong African brick in BRICS, 21 November 2012 …
http://www.safpi.org/…/south-africa-strong-african-brick-brics-21-november-2…‎
Nov 21, 2012 – It is therefore appropriate that this lecture take place here as it addresses how South Africa’s BRICS membership will benefit our economy and …
The global economy: Welcome to the post-BRIC world | The Economist
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2013/05/global-economy‎
May 6, 2013 – DECLARING an end to the BRIC era might seem the height of … China will probably become the world’s largest economy before then.
More results for why will the brics be confused and hopeless for the globe’s good human economy
The global economy
Welcome to the post-BRIC world
May 6th 2013, 17:29 by R.A. | WASHINGTON
DECLARING an end to the BRIC era might seem the height of foolishness. Last year Brazil, China, India, and Russia accounted for a quarter of global output, a figure that is forecast to rise to about one-third by the end of the decade. China will probably become the world’s largest economy before then. India should continue to rise through the ranks as well. As the paper notes this week China, alongside many of the world’s populous emerging markets, is destined to regain its historical place among the world’s major economic powers.
That dominance is not inconsistent with the arrival of a major turning point for the world economy. In 1980, China and India together accounted for less than 5% of global output. Last year, the two were responsible for over 20% of world GDP. The transition from the one figure to the other was responsible for massive and highly disruptive changes across the global economy. The world trade order has been stood on its ear. The movement of hundreds of millions of new workers into global labour markets has had an enormous impact on real wage growth and real interest rates and, consequently, on innovation and investment. The strain on supplies of all sorts of goods and resources, from oil and gold to wine and art, has generated wild price gyrations and remarkable economic knock-on effects in producing and consuming countries.
It is this era of major and disruptive economic transformation that seems to be at an end. BRIC growth rates are slowing. In China’s case, that seems to be at least partly due to maturation (in several senses). Rapid, resource-intensive, investment-led growth is giving way to a more consumption and services oriented economy. And China’s workforce is aging and shrinking. In India, the pace of reform looks inconsistent with double-digit growth rates, and Brazil and Russia may struggle as the supply response to high commodity price erodes the value of their economic cash cows. In 2012, according to IMF data, the sum of the growth rates of China and India stood at its lowest level in just over 20 years.
Large emerging markets will continue to grow. But the process of moving from 4% of world GDP to 20% was bound to be easier, faster, and more disruptive than the shift from 20% to 36%. Even in the best, no-political-system disaster scenario.
The era of disruptive BRIC ascendence is over. What that might mean for advanced economies is very tough to say. It could mean better times ahead for workers who experienced a steady erosion in their bargaining power over the past three decades. Unless, that is, the main effect of cheap emerging market labour was to delay labour-saving technical change. Commodity prices could be in for a long period of stagnation as slowing demand growth from emerging markets interacts with soaring supply. Newly developing economies, in sub-Saharan Africa, for instance, could struggle amid stagnating commodity demand or could begin to take over parts of supply chains previously occupied by cheap labour in no-longer-cheap BRICs. Trade and geopolitics could become less fraught as emerging markets place less economic strain on the rich world. Or the end of easy double-digit growth in China and India could lead to more bickering over petty economic and political questions.
What comes next isn’t clear, but the world does appear to be entering a new phase of global growth.
BRIC Countries – Background, Latest News, Statistics and Articles
http://www.globalsherpa.org/bric-countries-brics‎
BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) feature the demographic and … on the grounds that their demographics and economic characteristics do not …

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: