THE GOOD AND THE BAD CHARACTERS OF A CULTURE

CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA XẤU TỐT
((Thơ phiếm luận, xã hội)
Văn Hóa thấp cao, căn cứ thế nào?
Tiêu chuẩn nào, và bình lượng làm sao?
Xin hãy hỏi các Vị học hàm Tiến-Sĩ,
Còn các Cụ xưa nói, học “Trường Đời ” nữa,
Học Trường nào để Văn Hóa thật cao?
Và Văn-Hóa hình thành bởi Chất-Lượng nào?
Cụ nhạc sư Vĩnh Bảo vừa nói “Mất Văn Hóa là Mất Nước”?
Câu Suy Luận rất bao la, phức tạp?
Có Người nói, nền Văn-Hóa của Hoa-Kỳ,
Còn rất trẻ, so với Âu-Châu, Trung-Hoa?
Nhưng sao (Nền VH Hoa Kỳ) đã và đang ảnh hưởng,
Đang lôi cuôn cả Địa-Cầu vào vòng Quỹ-Đạo?
Không chỉ Trung Hoa mà nhiều Nước Địa-Cầu?
Cá-Nhân tôi thì tôi hiểu rất nôm na,
Nó là những Sắc-Mầu trong Tranh Hội-Họa,
Trước hết, có một hay nhiều lần Tiếp-Xúc,
Lấy Sắc-Mầu và Tô Điểm Bức Tranh mình?
Sắc Mầu Văn Hóa, Chất Lượng thành hình,
Từng Cấp-Độ mà Nền Văn-Hóa dần dần Hội-Nhập?
Thoạt tiên, Ai cũng nhắm vào (Nền Văn Hóa Cao) học?
Rồi bỏ dần những Chất-Lượng Văn-Hóa Xấu đi?
Hoàn-Hảo cho Mình, những Chất-Lượng Văn-Hóa Tình Hoa?
Để Thụ-Đắc được một Nền Văn-Hóa Cao, Tiến-Bộ?
Hiểu xa hơn, Văn-Hóa giống như Người Mẹ,
Thường Dậy Con, từng chút, Nhân Phẩm mình?
Từng Thế-Hệ này qua Thế-Hệ khác giao truyền…
Hay Tích-Lũy những Tinh Hoa & Chất Lượng?
Còn loại đi những Cái Gì là Dởm?
Học Cái Hay, Cái Tốt của Tha Nhân?
Nền Văn Hóa đúc kết, chuyển hoán, thành công..
Đạt đến một độ trình Tinh-Hoa, Cao mãi?
Có thể Hoa-Kỳ đã có những Nhà Lãnh-Đạo,
Họ trải qua những Kinh Nghiệm Vào Đời?
Ý-Hướng Tốt, Họ tiếp-tục xây dựng Quốc-Gia,
Đã xuất sắc thành công qua Năm Tháng?
Ngày Nay, Hoa Kỳ tuy là Siêu-Cường HCQ,
Tôi vẫn tin là Khuyết Điểm vẫn còn?
Như trong Lịch-Sử Mỹ, lãnh vực Nhân-Quyền,
Họ cũng đã trải qua rất nhiều (Nỗi Đau & Nước Mắt)?
Đắp-bồi Văn-Hóa như Xây-Dựng một Căn Nhà Gia-Tộc?
Căn Nhà này phải chịu đựng Gió Mưa?
Và cũng cần Công Sức của Các Con..
Với Bộ Óc tinh-hoa, cùng Chân Tình Xây-Dựng?
Và Nó sẽ sụp-đổ, khi Đàn Con (Hóa phân, & Ich kỷ)?
Vanson – 8/2013
Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/08/130815_vinh_bao_musician_working_lives_video.shtml
http://www.theguardian.com
http://www.huffingtonpost.com/…/best-education-in-the-wor_n_2199795.html‎
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/07/17/college…/2525383/‎
http://www.uschina.usc.edu/article@usct?national_education_levels_in…‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: