THE MYSELF

CÁI TÔI & QUỸ ĐẠO CỦA NÓ
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Cái Tôi mà thắng, Ta sẽ cô đơn?
Tan tác vì sao? Ít Ai biết đường..
Cứ tưởng Dị Biệt là Ai khác đó,
Chứ không ngờ, chính Ta gây nên Nó,
Đẩy mọi Tha Nhân, xa lánh chính Mình?
Phân tích thật kỹ thấy chính Môi Trường..
Không Hội Nhập, Ta mất nhiều Liên Hệ?
Phải làm gì, chính Mình, sao không biết?
Chỉ thấy Người bỏ hết, cả Ước Mơ..
Mà Đặc Thù dị biệt, chính Cái Tôi?
Khó giải hòa, ta không chung Biện Pháp?
Cô lập riêng xa dần dần Quỹ Đạo…
Đã khiến mình đang cô lập Người Thân?
Phải chăng muốn Liên Hợp, phải Hy Sinh?
Và phải biết điều-chỉnh Cái Tôi thích hợp?
Chúng ta sống cùng một môi trường sống,
Tôi càng to, càng phân hóa, Đồng Hành?
Cho nên, tìm Cuộc Sống, bạn Đồng-Hành,
Cần phải được Vun Trồng cùng Chia Sẻ?
Vanson – 8/2013

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: