WHY DOES USA CONSIDER HUMAN RIGHTS FACTOR IN VIETNAM?

TẠI SAO HOA KỲ QUAN TRỌNG VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM?
(Tùy Bút phiếm luận, xã hội)
Hai Người Bạn Đã hay Đang Giao Du Với Nhau, có Xích Lại Gần Nhau?
Sau Chuyến Đi Hoa Kỳ của CT VN-XHCN Trương Tấn Sang, TT B. Obama của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ có một Niềm Vui, vì ít ra, cái Tình Giao Hảo của Mỹ Việt đã thêm Lòng Tin Tưởng và Hy Vọng cho nhau, giống hai Người Bạn trong hoàn cảnh Căng Thẳng, Khó Khăn, qua những Biến Cố của Hoàn Cảnh Khu Vực Đông Nam Á cũng như Trạng Thái đang Kiêu Ngạo và Hiếu Thắng của TQ-XHCN trong vùng Châu Á. Như vậy Tình Liên Kết như thêm cấp độ này cũng có khuynh hướng tốt đẹp hơn và Hoa Kỳ chỉ thấy một điều là Ông Bạn Việt của mình, tại sao không giống mình, chỉ tôn trọng Nhân Quyền cho Quần Chúng của mình, để từ đó, các Dự Án và Quy Hoạch được đồng thuận? Tháo Gỡ được Vấn Đề Nhân Quyền của VN-XHCN đích thực như việc Cảm Thông nhau và Tích Cực Thỏa Hiệp với nhau hơn. Đồng thời cũng làm Dễ Dãi cho những Công Dân Mới, Người Mỹ Gốc Việt Quốc Gia của VNCH cũ mà Mỹ đã thất tín được phục hồi danh dự và lòng tôn trọng nhau hơn? Theo tôi thì đây chính là một Khúc Mắc chính của Mỹ. Trong CS Ngoại Giao chân thành của Mỹ, Mỹ không muốn có những Bất Đồng Chính Kiến mà chưa Hòa Giải tốt đa. VN-XHCN nếu biết linh động phải biết Hòa Giải những Dị Biệt Chính Trị này và Hòa Giải một Môi Trường Văn Hóa, mang tính Tích Cực để có Dạng Tương Đòng Xã Hội với Hoa Kỳ. Người Bạn thân muốn vào nhà Ăn Cơm Nguội càng ngày càng thân tình hơn, chính là phải nể trọng nhau mà không cố chấp để Xóa Bỏ Dị Biệt mà Bên Kia mong đợi? Giống như ông Bạn TQ-XHCN đã dùng chiêu bài 16 Chữ Vàng, 4 Tốt với VN-XHCN vậy. Nay Bạn muốn Đổi Bạn hay Giao Du Bằng Hữu thêm? Cái Đó, tùy Phương Cách Tiếp Cận để Tình Giao Hảo thêm thân thiết hơn? Và phải chăng Hoa Kỳ đang muốn VN-XHCN nên có một Dạng Văn Hóa Tương Đồng, không quá dị biệt?
Mối Liên Kết Hoa Kỳ & Việt Nam Những Ngày Gần Đây:
Trong những Ngày Gần Đây, theo tôi suy luận về Thời Cuộc, giữa 2 nền Văn Hóa VN-XHCN và Hoa Kỳ, nét Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền của Hoa Kỳ mong đợi chính là sự Quân Bình Văn Hóa của hai quốc gia, phải tiến đến một mức tốt đẹp hơn và đảm bảo hơn. Nếu VN-XHCN muốn giao hảo với Hoa Kỳ hãy nên Hòa Giải mọi Vấn Đề Xã Hội với nhau, trước khi Quy Hoạch các Dự Án xây dựng tốt cho nhau. VN-XHCN cần hòa giải Hận Thù triệt để dạng Thù Địch Mỹ Ngụy, Tôn Trọng Nhân Quyền & Tự Do Dân Chủ, nhất là phương diện Tôn Giáo, không mánh lới và phải thực tâm, không biện luận mà phải chân tình. VN-XHCN làm được như vậy, sẽ tạo được một Liên Minh Mỹ-Việt vững bền và đỡ lo cho An Ninh từ Phương Bắc là TQ-XHCN đang Bành Trướng xuống Phía Nam và Vùng Lãnh Hải Hoa Đông & Vùng Lưỡi Bò 9 Điềm ở Biển Đông, thuộc Thái Bình Dương. Và cũng th3o tôi, đây chính là Sự Đòi Hỏi của Hai Quốc Gia Cần Liên Minh Việt Mỹ hôm nay vậy.
Tạm Kết Luận:
Hiện nay vì tình trạng VN-XHCN đang cấp bách phải đối kháng với 3 Dạng Thách Đố là Kinh Tế Tài Chánh, Tái Cấu Trúc Nền Văn Hóa Văn Minh Chính Sách & Chính Trị, và Sự Ảnh Hưởng Của Dân Chúng theo Văn Hóa Hoa Kỳ & Tây Phương nhiều hơn là TQ-XNCH vì Hành Vi Ép Bức và Xâm Lược của Họ. Chúng tôi Ước Mong các Nhà Lãnh Đạo VN-XHCN nhận định rõ những Khuyết Điểm và Ưu Điểm đang diễn biến trong Môi Trường Văn Hóa & Xã Hội mình vì thật sự Chúng ta đang cấn một Mô Hình Văn HóaThái Hòa & Tiến Bộ, không bị Cường Quyền áp bức, không bị Quyền Lực lạm dụng, tham nhũng, không bị Nhóm Lợi Ích che khuất Khả Năng Ứng Xử tối và Xây Dựng tốt của Tâm Óc mình. Hãy tin tưởng vào Lòng Tốt chân thành của một Người Bạn chân thành của Mình: Hoa Kỳ và hòa giải những Hệ Lụy nòng cốt đang còn tồn đọng, để thành thơi bước vào Con Đường Tân Cấu Trúc &Tái Tạo quân bình trong Nhu Cầu cấp bách: Chất Lượng Nhân Bản trong mọi Lãnh Vực của một Việt Nam tương lai.
Tran, Vanson – 8/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://vietnam.usembassy.gov/15ann-johnkerry0710.html
http://vietnam.usembassy.gov/pr022613.html
http://www.voanews.com/content/obama-vietnam-president…/1710273.html‎
http://csis.org/publication/southeast-asia-corner-18th-k-streets-vietnams-president-visiting-white-house-talk-strate

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: