THE MENU OF SOCIALISM AND DEMOCRATIC FREEDOM

THỰC ĐƠN ĐH-XNCN & TỰ DO DÂN CHỦ
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Thực Đơn Văn Hóa trong Môn Chính Trị,
Pha Chế được không, hay Lộn Xộn dài-dài?
Gia-Vị Chính Trị của Dân Chủ Tự Do,
Rất khác biệt với ĐH-XHCN theo TTKT?
Nếu Ông Đầu Bếp có Tài Biến Hóa,
Chỉ làm ra, một Món Tả Pí Lù?
Mùi Vị Món Ăn Định Hướng khó ăn,
Và có thể sẽ dần dà Mất Khách,
Vị Chủ Quán vào xem Khu Nhà Bếp,
Thấy Khách Hàng đã có Nhóm Ra Đi,
Họ Ngồi chờ, Nếm Thử rồi bảo nhau..
Đi Quán Khác, có lẽ Ăn thoải mái?
Chất Gia Vị XHCN Định Hướng theo TTKT,
Có một mùi gay gắt, khó nuốt trôi?
Bởi vì TTKT, tự Nó, có Gia Vị rồi?
Không cần thiết Gia Vị nào dù Định-Hướng,
Có thể nói, Mang Gia-Vị ra mà phân-tích,
Chất Lượng XNCH nếu Bếp giỏi, Nấu tài,
Thì chung cuộc là Chất Dân Chủ Tự-Do, (DCTD)
Nhưng Lão Chủ, của Nhà Hàng XHCN-ĐH,
Vẫn cho rằng Món ĐH là ngon nhất!
Muốn duy trì Sản Phẩm của Chính Mình,
Bằng mọi cách, Món đó phải Nổi Danh,
Song thật khó, vì luôn luôn Thất Bại,
Xem ra 2 Gia Vị, 2 Chiều Nghịch-Đảo?
Muốn Dung Hòa 2 Chất Lượng trên kia,
Có một cách là Quân-Binh Hóa Lợi Quyền,
Từ giai gấp Công-Nông, lên cấp Cao Cán-Bộ,
Định Mức Lương <8-10 > Lợi Quyền theo Chỉ-Số,
Và tránh Tập Đoàn Hóa mọi Thành Phần,
Lý do, TTKT đương nhiên đã có Thành-Phần,
Không thể mất Tự Do Cá Nhân lõi cốt?
Trong bao lâu, DCTD mất đi Chất Lượng ,
Lại trở về Thời Kỳ Kinh-Tế Dạng Chỉ-Huy?
Nếu không kịp Thích Ứng Hóa, sẽ nguy..
Vì trong 2 Gia-Vị, <Một phải bỏ đi>, Chính là XHCN?
Vanson – 8/2013

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: