HUMAN PEACE OR WAR?

CHIẾN TRANH HAY HÒA BÌNH?
(Tùy bút phiếm luận, xã hội)
Quanh Chủ Đề Chiến Tranh & Hòa Bình:
Suốt từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc bên Tầu, sang thời kỳ Các Thế Chiến bên Tây Phương, rồi những Nền Văn Hóa tiến hóa lên qua những Dạng Dã Thú và Khai Phóng, như các Đế Quốc Phong Kiến, Thực Dân, Thuộc Địa, rồi những thời kỳ Yên Bình, tạm thời hay vĩnh viễn?; Chúng Ta khó đoán được Tương Lai sẽ ra sao? Sang thế kỷ 21 này, hình như nhiều Siêu Cường và Đại Cường, nhờ Chuyển Hoán một số những Kiến Năng Khoa Học & Kỹ Thuật, tạo được Võ Công Cao Nguyên Tử & Hạch Tâm, song lại không Giúp Ích gì được Con Người kiến tạo được Dạng Hòa Bình vĩnh viễn như mong đợi. Tại sao vậy? Sau Thế Chiến II, Liên Minh Thế Giới Tự Do chiến thắng Phe Trục Phát Xít Đức-Nhật-Ý, lại tiếp nối theo Phong Trào Cộng Sản Thế Giới qua Khối Liên Bang Sô Viết lãnh đạo và giáo dục một phần Nhân Loại đam mê vào Ý Thức Xã Hội Chủ Nghĩa, rồi ngay sau đó không bao lâu, cả Khối Liên Bang Sô Viết tự phản tỉnh Chất Lượng Văn Hóa Độc Hại của Marxism không tưởng, thoát Cơn Đồng Bóng, và phục hồi cái Tâm Trạng cũ và thích ứng hóa trở lại Mô Hình Xã Hội Dân Chủ Tây Phương. Cho đến nay TQCS, VNCS, BHCS, Cuba CS là những Quốc Gia còn đam mê ít nhiều cái Ý Thức Hệ XHCN của Karl Marx bên Trời Tây, nhưng cũng vừa Định Hướng Xã Hội vào Thị Trường Kinh Tế của Mô Hình Xã Hội Dân Chủ Tây Phương. Trong giai đoạn Hội Nhập và Thích Ứng Hóa này gần 4 thập niên, thì TQCS đã tiến hóa khá nhanh, từ một Nước Nghèo Đói đã tiến lên Siêu Cường Kinh Tế Số 2, sau Hoa Kỳ, và đã vượt mặt Nhật Bản & Liên Âu.
Nhân Loại hiện đang sử dụng trong mọi Dạng Ngoại Giao, Giao Lưu Kinh Tế và Văn Hóa hôm nay bằng một Logo: Không Dùng Bạo Lực hay Chiến Tranh, dù Khu Vực hay nhiều Khu Vực, song những Quốc Gia đang vùng lên luôn Võ Trang cho Mình một Đảm Bảo bằng Võ Khí Hạch Tâm song song với Đà Kinh Tế Phát Triển. Đó là Bức Tranh Nhân Thế hôm nay. Câu Hỏi của Chúng Tôi là: “Liệu Nhân Loại có thể Duy Trì Nền Hòa Bình TG được bao lâu? Và Chiến Tranh TG lần này (TCIII) sẽ xẩy ra cho Nhân Loại khi nào? Nhanh hay Chậm?
Chúng tôi đọc Tin Tức trên Mạng Văn Hóa bao gồm Tôn Giáo & Giáo Dục hôm nay rất may mắn gặp gỡ Giáo Sư/Prof. PRITHVI RAJ JAIN, M.A. Shastri trong Đề Tài JAINISM AND WORLD PEACE. tạm dịch là Hòa Bình của Thế Giới và Đạo Làm Người. Từ Jainism được định nghĩa như sau:
“What is Jainism?
Jainism is an ancient religion from India, that preaches a non violent path for all forms of life. In today’s world it is still practiced but only by a very few people, roughly five million followers in India, and a small amount across the world. Loo Read More » Và sau đây là Trích Đoạn Kết Luận của Bài Viết của Giáo Sư Prithvi Rai Jain:
[People of various religions and different countries should unite at this crucial juncture of world history and carry on ceaseless propaganda to save the humanity from its extinction. It is fundamentally essential that we try our best to revitalize religious and moral principles common to all the religious sects of the world. If pacifists all over the world stand up and unite together with an iron will to ensure peace and harmony, heaven can be established without fail on this very earth. Religious and moral disarmament need precede physical one. Jainism expects every individual to inculcate in him amity towards all beings, serene joy towards the good, compassion for the miserable and detachment towards the opponent. Prof. PRITHVI RAJ JAIN, M.A. Shastri IN JAINISM AND WORLD PEACE.]
Tri Hành Của Con Người Xưa & Nay Có Khác Biệt không?
Xem chừng cái Chủ Yếu của Đạo Làm Người (Jainism) này quá lý tưởng nếu các Tín Đồ mọi Tôn Giáo trong Nhân Loại noi theo và bất cứ Ai cũng yêu chuộng Hòa Bình một cách tích cực. Song trên thực tế, một khi mà một Chủng Tộc trở nên hùng mạnh, thường có khuynh hướng Chèn Ép và Tham Lam Quyền Lực và những Lợi Quyền, Tài Nguyên trên Trái Đất này , gồm 5 Châu Lục củng 4 Đại Dương. Chúng ta đều đã đọc Lịch Sử Thế Giới và trải nghiệm rất rõ ràng. Và Câu Tục Ngữ, “Ai thắng thì làm Vua, Ai thua thì làm Giặc” vẫn là một Kết Luận khó thay đổi?
Xem ra tùy theo cách Tri & Hành của Con Người Mạnh, các Siêu Cường & Đại Cường Mạnh trong Xã Hội Loài Người đã và đang quyết định Vận Mệnh của Thế Giới Con Người, trong khi Tôn Giáo chỉ đóng một Vài Trò Xúc Tác, gần như khiêm nhượng.
Cũng qua Quá Trình của Thế Giới Sử, các Cuộc Thánh Chiến Hồi Giáo & Thiên Chúa Giáo, sau khi Tỉnh Hổi, thì Nền Hòa Bỉnh có phần yên ổn hơn xưa và Loài Người tạm hy vọng một Hiện Tại & những Tương Lai tốt đẹp hơn.
Hôm nay, theo ý kiến cá nhân chúng tôi, chúng ta đang đối diện 3 Dạng Khiếm Khuyết trầm trọng của Loài Người, đó là Vấn Đề Cạnh Tranh Quyền Lợi về Kinh Tế và Tài Nguyên hữu hạn, cùng Sự Vươn Lên của một vài Siêu Cường và muốn Võ Trang Nguyên Tử, hai là Mức Lạc Phúc hay Giầu Nghèo quá chênh lệch của Tầng Lớp Quần Chúng, trong một quốc gia hay toàn cầu, và thứ 3 dạng Cuối Cùng và cũng Quan Trọng nhất trong 3 Dạng trên llà Sự Thiếu Giáo Dục Phổ Quát quân bình cho các Dân Tộc/Quốc Gia trong Điịa Cầu Nhân Loại.
Cái Túi Khôn Của Nhân Loại Có Phải Do Giáo Dục?
Có thể Trong Khu Rừng Nhân Loại sẽ chỉ là những Cuộc Tranh Bắt những Con Mồi như Loài Dã Thú và không có Sáng Kiến Hợp Tác, Tổ Chức, Xây Dựng một Hướng Đi Hóa Binh hay Thái Hòa của Nhân Loại, nếu các Siêu Cường, Đại Cường lại chèn ép nhau, Người Chế Ngự Người, luôn mong ở Thế Thượng Phong, Vơ Vét Tha Nhân để Mình ưu tiên hơn Tha Nhân và không thực tâm Xây Dựng một Lạc Phúc Chung cho Xã Hội Toàn Cầu.
Theo tôi, chỉ có một Giáo Dục Khai Phóng Nhân Bản đích thực thì mới Cảm Hóa được mọi Gia Đình các Chủng Tội hay Dân Tộc, mọi Quốc Gia trong Nhân Loại của Địa Cầu. Và Chúng Ta có thể nói, Giáo Dục là Túi Khôn của Nhân Loại hôm nay vậy. Nếu Thiếu Sót bất cứ phần vụ nào, thiếu Quân Bình Kiến Thức Giáo Dục trong Xã Hội, Loài Người vẫn sẽ vấp ngã trong những Cuộc Chiến Tranh vô nhân đạo & thiếu tình Nhân Bản vậy.
Tạm Kết Luận: Hướng Nào Cho Tương Lai?
Hướng Nào? Chúng tôi cũng như Quý Độc Giả thôi, có lẽ Chúng Ta, mỗi người, mỗi Cá Nhân đều phải mang lầy một Trọng Trách của 3 Dạng Tri & Hành như đề cập trên. Làm sao Chúng Ta quân bình được Nhu Cầu của Thân Xác, Tinh Thần và Tâm Linh chúng ta? Chúng ta quân bình được Cá Nhân song làm sao lan sang một Gia Đình? Một Cộng Đồng? Một Quốc Gia? và một Thế Giới Con Người?
Trong Niềm Khát Vọng ấy, Chúng Tôi vẫn cầu nguyện Niềm Tin Tôn Giáo của riêng tôi và các vị Lãnh Đạo các Siêu Cường, các Tôn Giáo, các Nền Giáo Dục cao, và các Tập Đoàn Tư Bản Giầu Có, các Cá Nhân đã đầy đủ nên quan tâm và Chia Sẽ với Đồng Loại, với nhiều Nơi hãy còn Nghèo Đói và Thiếu Hụt nền Giáo Dục tốt đẹp của Con Người.
Ánh Sáng Khai Phóng và Hoành Tráng của Sự Phát Triển, Thành Công với những Tài Nguyên Giẩu Sang, Tích Lũy Tư Bản nên sử dụng để Quân Bình Mức Lạc Phúc Xã Hội Con Người Đồng Loại. Từ đó chúng ta mới có Lòng Vị Tha tích cực để Duy Trì được Nền Hòa Bình & Sự Thái Hòa Nhân Loạn trên Địa Cầu hiện tại và tương lai./.
Tran, Vanson – 8/13
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
en.wikipedia.org/wiki/World_peace‎
http://www.ted.com/conversations/12430/world_peace_is_unattainable.html‎
http://www.ted.com/conversations/7116/world_peace_what_do_you_thin.html‎
http://www.wikihow.com › …
http://www.dalailama.com
https://www.facebook.com/quotedthoughts‎
http://www.fas.harvard.edu/~pluralsm/affiliates/jainism/article/peace.htm‎
http://www.tprf.org/pfp2013ap‎
http://www.crs.org/Peacebuilding/‎

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: